ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


22. 10. 2020 Upozornění na údržbové práce spojené s odstávkou

Upozorňujeme na práce technické údržby spojené s odstávkou ePortálu a služeb eNeschopenky, které proběhnou v testovacím prostředí 22. 10. 2020 mezi 19:00 – 23:00 a v produkčním prostředí 24.10. 2020 mezi 20:00 - 24:00.

2. 9. 2020 Upozornění pro mzdové a personální systémy

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Současně dojde ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena - nově bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“.

V testovacím prostředí bude certifikát pro t-epodani.cssz.cz nahrazen dne 7.9.2020.

18. 8. 2020 Upozornění na aktualizaci dokumentace

Dne 14. 8. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky.

U odpovědi služby 10.9 IkreDpnVratNeukonceneDpn v XSD nastavena povinnost elementů AktivniIcpe a PojistenecDpn, které služba vždy vrací, pokud byla neukončená DPN nalezena. U služby 10.8 IkreDpnNotifikace u operace IkreDpnVratNotifikace doplněn nový typ notifikace o tom, že pro neschopenku vznikl případ (ať už z papírového nebo elektronického podání). Dále bylo XSD upraveno, aby bylo jednoznačně viditelné, že v jedné odpovědi může přijít vždy jen jeden typ notifikace (ZmenaStavuPodani/ZmenaPripadu/ZmenaPrevzeti/VznikPripadu). Úpravy jsou nasazené v testovacím i produkčním prostředí.

23. 7. 2020 Upozornění na odstávku

Oznamujeme, že ve dnech  21. 8. 2020 od 13:00 h - 23. 8. 2020  14:00 h bude z technických důvodů odstaven ePortál ČSSZ a systém eNeschopenky. Nebude dostupné ani volání služeb z lékařských a nemocničních SW.

Děkujeme za pochopení.

22. 7. 2020 Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW

Webové stránky Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW.

28. 5. 2020 Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Upozorňujeme, že podání eNeschopenky by se měla z lékařských SW odeslat nejpozději druhý den od Data vystavení.  S ohledem na náběh systému zatím nebyla žádná kontrola nastavena. Po 1. 6. 2020 plánujeme zapnout kontrolu na datum odeslání podání lékaře nejpozději 14 dní po vystavení podání. Zamítnuto bude podání, kde datum odeslání >= datum vystavení + 14. Do budoucna předpokládáme další zpřísňování této kontroly.

9. 4. 2020 Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Dne 9. 4. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky. 
Doplněna byla nová služba 10.9 IkreDpnVratNeukonceneDpn a nový element v notifikacích  ZmenaPrevzeti (notifikace o převzetí daného čísla rozhodnutí  jiným lékařem).
Dále byl vystaven soubor s popisem kontrol na rozhraní: ePortal_kontroly_20200403.xlslx
Aktualizován byl soubor nejčastěji kladených dotazů.
Úpravy jsou nasazeny v testovacím prostředí, v produkčním prostředí budou k dispozici po Velikonocích.

2. 3. 2020 Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Dne 28. 2. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webových služeb eNeschopenky. 
Úpravy se týkají: doplnění hlavičky o výrobce klientského SW, změn na službách 10.3, 10.5 a 10.6 a XSD úrazových elementů.
Dále byla vystavena nová verze demo aplikace XAdES-BES. Vstupní ukázkový soubor (XAdES-BES\unsigned.xml), který se má podepsat, už neobsahuje SOAP obálkové elementy, které se podpisu netýkají.

14. 2. 2020 Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Výše na této stránce byly zveřejněny prezentace z workshopu: eNeschopenka – zkušenosti z provozu a eNeschopenka – workshop pro vývojáře lékařských SW uskutečněného 10. 2. 2020 na ČSSZ. Prezentace byly doplněny o některé diskutované body a závěry.

9. 12. 2019 Informace pro vývojáře lékařských SW

Upozorňujeme, že testovací anonymní identity pro testovací prostředí eNeschopenky je nutno vyplňovat správně včetně Jména a Příjmení, jinak kontrola vrátí chybovou hlášku: NEANONYMNI_DATA.