ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

20 03/2024 Praha

Poradenský den k důchodům s anglicko-českým tlumočením

20. 03. 2024

Blíží se Váš důchodový věk a nehovoříte dobře česky? Nabízíme možnost konzultovat otázky související s Vašimi nároky z českého systému důchodového pojištění s možností tlumočení do angličtiny. Objednejte se na čtvrtek 11. dubna 2024 v Klientském centru ústředí ČSSZ v Praze.

Konzultace budou poskytnuty individuálně, bezplatně a s možností tlumočení do angličtiny. Klienti se mohou informovat o podmínkách jejich nároku na důchod z českého systému důchodového pojištění, o postupech v případě, kdy pracovali ve více státech, jak probíhá vyplácení důchodu do zahraničí či další praktické informace. Konzultace se omezují výhradně na systém českého státního důchodového pojištění, tedy nikoliv na nároky vyplývající z komerčního důchodového pojištění anebo ze zahraničních důchodových systémů.

Místo a čas konání poradenského dne:

 

Na konzultaci je nutné se předem objednat online přes webovou aplikaci: WebCall, internetové objednávání (cssz.cz) respektive „Konzultace v angličtině/Consultation in English“.

Ke konzultaci budou zájemci potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas.

Doporučujeme přinést rovněž doklady související s jejich důchodovým pojištěním.