ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 04/2020 Praha

Informace pro zařízení sociálních služeb

2. 04. 2020

Po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu v České republice budou Českou správou sociálního zabezpečení mimořádně akceptovány Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle §116c (tj. žádost již registrovaného zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb k 15. dni v měsíci) zaslané prostřednictvím datové schránky zařízení.

Žádosti však musí být naskenovány včetně vlastnoručního podpisu klienta/opatrovníka a razítka příslušného zařízení sociálních služeb. Současně je v zařízeních nezbytné zajistit archivaci originálů žádostí a poskytnout je ČSSZ na její vyžádání, pokud to bude nezbytné pro další řízení.

Nová (neregistrovaná) zařízení sociálních služeb požadující pro své klienty zavedení výplat jejich důchodů na účet zařízení k 15. dnu v měsíci musí postupovat dle instrukcí uvedených na webových stránkách ČSSZ. Upozorňujeme, že tento typ výplaty nelze aplikovat pouze na krátkodobé období nouzového stavu v ČR.

Výplatu na účet zařízení sociálních služeb lze zařídit pouze do zařízení poskytujících pobytové služby v těchto čtyřech typech zařízení: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.