ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

9 06/2020 Praha

Informace pro správné podávání podkladů k ošetřovnému ze strany zaměstnavatele

9. 06. 2020

Situace kolem viru Covid-19 citelně dopadla na zaměstnance a zaměstnavatele. V souvislosti s uzavřením školských zařízení vyvstala potřeba péče o děti zaměstnanců, kteří uplatňují nárok na ošetřovné.

K rychlému a bezproblémovému zpracování dávek ošetřovného mohou jednotliví zaměstnavatelé přispět řádným podáním podkladů. Tím pomohou jednotlivým správám sociálního zabezpečení zvládat efektivně zpracovávat a urychlit výplatu jednotlivých dávek ošetřovného.

Jak má tedy zaměstnavatel správně podat podklady:

 • Po převzetí podkladů od zaměstnance zaměstnavatel provede kontrolu úplnosti podkladů – správné vyplnění žádosti o ošetřovné a zejména měsíčního výkazu péče o dítě.
 • Měsíční výkaz péče je třeba zasílat na OSSZ až po skončení kalendářního měsíce, aby byly vyplněny všechny potřebné údaje až do konce měsíce, tj. skutečně odpracované směny atd.
 • Podklady je třeba zaslat přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení Brno, dále jen „OSSZ“), a to podle sídla zaměstnavatele, popřípadě sídla zaměstnancovy mzdové účtárny.
 • Podklady je nejlepší zasílat prostřednictvím datové schránky příslušné OSSZ.
  Pozor, výkazy péče se nezasílají do datové schránky ePodání ČSSZ! Tato schránka je určena jen pro automatizovaně zpracovávané tiskopisy (např. příloha k žádosti o dávku).
 • Podklady lze zasílat též na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ s uznávaným elektronickým podpisem či pečetí.
 • Záznamy zaměstnavatele a výkaz péče k témuž zaměstnanci doporučujeme zasílat pokud možno společně v jedné datové zprávě. Společné doručení podkladů je klíčové pro hladké a rychlé zpracování a následnou výplatu dávky zaměstnanci.
 • V případě skenování či fotografování zasílaných dokladů zkontrolujte kvalitu a čitelnost skenu či obrázku.
 • Pokud zaměstnavatel posílá podklady za více zaměstnanců, doporučujeme je zasílat ke každému zaměstnanci v samostatné datové zprávě. Urychlí se tím další zpracování došlých podkladů.

Co se stane v případě chybného postupu:

 • Podklady doručené do datové schránky ePodání ČSSZ či jiné než místně příslušné OSSZ je nutné ručně předat správné OSSZ.
 • Neúplné či chybně vyplněné podklady musí OSSZ „došetřit“, což znamená kontaktovat pojištěnce nebo zaměstnavatele, aby doplnili chybějící údaje a doručili opravené nebo další podklady. Tím je proces zpracování výplaty časově náročnější. 

Chybný postup při zaslání dokumentů, jejich neúplnost či chybné vyplnění podkladů neúměrně zatěžují OSSZ a zdržují proces zpracování a výplatu dávky jednotlivým pojištěncům.

Více informací k ošetřovnému: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná OSSZ (kontakty na jednotlivá pracoviště zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty) nebo odborníci call centra nemocenského pojištění na bezplatné informační telefonní lince 800 050 248.