ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

31 03/2015 Praha

ČSSZ si připomněla 25 let od svého vzniku

31. 03. 2015

Rovné čtvrtstoletí své existence si v pondělí 30. března 2015 připomněla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Porada vedení ČSSZ, jejímž tématem bylo zhodnocení 25 let fungování této instituce a deklarace jejího směřování v dalších letech, se uskutečnila za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun ve svém vystoupení zrekapituloval uplynulých 25 let a vzápětí přítomným představil novinky, které úřad připravil pro klienty, pro veřejnost. Jeho auditorium tvořili kromě členů stávajícího vedení i reprezentanti vrcholového vedení ministerstva práce a sociálních věcí a ČSSZ uplynulého čtvrtstoletí. Pozvání přijali bývalí ministři práce a sociálních věcí - František Koníček, Ludmila Müllerová, Petr Šimerka, Zdeněk Škromach, Vladimír Špidla, Stanislav Volák, Jindřich Vodička, Petr Miller. Nechyběl Igor Tomeš, který býval náměstkem federálního ministra práce a sociálních věcí Petra Millera, náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček či zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček.

25 let své existence si ČSSZ v tomto roce připomíná jak interně, tak společně s veřejností laickou i odbornou. Chybět proto nemohli zástupci partnerských vysokých škol a univerzit, vedení úřadů z rezortu MPSV či představitelé orgánů sociálního zabezpečení silových ministerstev a zástupci odborů. Vilém Kahoun na místě připomněl, co vše se událo, podařilo, a hlavně kdo za tím vším stál. Za dlouholetou práci pro ČSSZ, dosaženou odbornost a skvělou reprezentaci ocenil zaměstnance, kteří měli a mají významný podíl na provádění sociálního zabezpečení. Kromě pamětního dekretu ocenění převzali věcný dar v podobě originální ruční práce šikovných studentů ze sklářského učiliště v Třeboni a poslechli si příjemné tóny swingových melodií v podání Saxofonového orchestru Jiřího Zelenky ze Základní umělecké školy, Štefánikova, Praha 5.

ČSSZ v tomto roce čeká série setkání se zástupci médií ve všech krajích, putovní výstava o historii sociálního pojištění a 25 let ČSSZ. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze připravuje odbornou konferenci zaměřenou na historický aspekt sociálního pojištění a jeho mezinárodní kontext. ČSSZ navázala spolupráci s dalšími vysokými školami a univerzitami, aby studentům přiblížila oblast své působnosti. Ve spolupráci s MPSV připravuje Slovník sociálního pojištění, který má za cíl osvětlit termíny, jež příslušné zákony v problematice sociálního pojištění užívají. Vývoj ČSSZ bude shrnut v připravované brožuře o významu této instituce.

ČSSZ vznikla v roce 1990. Nejednalo se pouze o formální transformaci jedné instituce - Úřadu důchodového zabezpečení v Praze. Do nově vznikající České správy sociálního zabezpečení, v níž se organizačně opět spojilo důchodové zabezpečení a nemocenské pojištění, byli začleněni pracovníci Ústřední, české a krajských správ nemocenského pojištění, Správy nemocenského pojištění Českého svazu českých a moravských výrobních družstev a krajských národních výborů, kteří prováděli agendu důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění a část agendy sociální péče. Okresní správy sociálního zabezpečení byly vytvořeny z dosavadních okresních správ nemocenského pojištění a pracovníků okresních národních výborů, kteří prováděli agendu důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění, posudkové služby sociálního zabezpečení a část agendy sociální péče. Základy činností však byly položeny mnohem dříve. A to před 90 lety, kdy prvorepublikoví poslanci schválili v roce 1924 zákon, jenž byl originální svým jednotícím pojetím: sjednotil do jednoho systému krátkodobé a dlouhodobé dávky (kromě úrazového pojištění), měl univerzální osobní rozsah pro zaměstnance a sjednotil organizaci sociálního pojištění.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.