ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

30 03/2015 Praha

Vilém Kahoun: nové služby veřejnosti startují další etapu ČSSZ. I po 25 letech má nové vize, chuť pracovat a překážky řeší jako výzvy

30. 03. 2015

Naplňování vytčených úkolů zejména za posledních pět let umožnilo, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos připravila pro veřejnost, pro své klienty (pojištěnce) zásadní novinky. Dnes odpoledne je během setkání k 25. roku její existence představil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Jejich společným znakem je dát lidem snadno a v předstihu informace, díky kterým zhodnotí svou situaci před odchodem do důchodu.

25 let – je to hodně nebo málo? V životě lidském čas růstu, rozkvětu a prvních plodů. V životě země zrnko písku na letitém lánu událostí a každodennosti. A dvacetipětiletý úřad, jenž vyrostl z kořenů založených před více než 90 lety?“ položil řečnickou otázku Vilém Kahoun, ústřední ředitel ČSSZ, aby na ni odpověděl: „Minulost, současnost i budoucnost instituce, v jejímž čele stojím, se odráží v její důležitosti a významu. Slova činy nenahradí. Plodem našich činů je, že od března mají všichni občané možnost sledovat své aktuální konto pojištění, které v ČSSZ mají, pokud pracovali a odváděli pojistné na důchodové pojištění. Za pár měsíců, od července, začneme automaticky rozesílat přehledy dob pojištění všem mužům narozeným v roce 1954 a ženám ročníku narození 1957.“ Jako online služba je přehled dob důchodového pojištění dostupný na ePortálu ČSSZ. Předpokladem pro kontrolu svého tzv. konta, kde je vidět evidovaná doba pojištění a výdělky, je mít aktivní přístupové údaje do datové schránky. Jiná možnost přihlášení s ohledem na zákony, kterými se řídí ČSSZ, a nejednotný e-government není. „Úřadu ani po 25 letech nechybí vize budoucího směrování, chuť pracovat na dalším rozvoji a s překážkami se vypořádávat jako dosud, tedy brát je jako výzvy“, komentoval Vilém Kahoun. ČSSZ stále také na žádost vyhotovuje informativní osobní list důchodového pojištění (PDF 150,74 kB).

Dnešní uspěchaná doba vede k tomu, že je někdy nezbytné rozvrhnout čas, proto od pondělí 30. března úřad nabízí veřejnosti možnost online objednání schůzky na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ). Přijít se poradit či vyřídit úřední záležitosti na OSSZ mohou lidé nadále každý pracovní den bez nutnosti objednání. Ústřední ředitel ČSSZ upřesnil: „Možnost online objednání je službou navíc pro ty, kteří si svůj čas potřebují plánovat pečlivěji. Tento krok je pilotním provozem, abychom mohli vyhodnotit potřeby našich klientů – občanů, zaměstnavatelů a podnikatelů.

ČSSZ se u příležitosti setkání k 25 letům od svého vzniku vydala pomyslně proti proudu času a zavzpomínala na uplynulé období, aby zejména představitele veřejného života uvědomila, že je stabilizovaným a profesionálním úřadem, který lidi doprovází po celý jejich život, spolehlivě jim podle principů „státního“ pojištění poskytuje základní zabezpečení v nemoci a mateřství, ve stáří, v případě invalidity či ztráty člena rodiny. Vzpomínky daly možnost nahlédnout do prostředí, ze kterého vzešly vize, strategické cíle i sebevědomí instituce.

Svým objemem finančních prostředků nemá ČSSZ konkurenci v žádném jiném úřadu ČR ani za hranicemi, přepočteme-li objem peněz na počet klientů. Výběr pojistného je za loňský rok vyjádřen částkou 373 miliard korun, tedy třetina státního rozpočtu, a 99% úspěšností jeho výběru. Posledních několik let ČSSZ a OSSZ dohromady ročně vydají 3,6 milionu rozhodnutí ve věcech nemocenského a důchodového pojištění. ČSSZ spolehlivě každý měsíc zajišťuje v přesně stanovených termínech výplatu důchodů – ročně jde o 42 miliónů výplat. O vyplácených dávkách rozhoduje již několik let po sobě v mnohem kratších lhůtách, než jí určuje zákon, a to i za situace, kdy se musí vypořádat s rok od roku vzrůstajícím trendem exekucí uvalených na důchody i nemocenské dávky.