ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Nemocenská statistika

Přehled statistik týkajících se dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Základní přehledy

Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle krajů

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle pohlaví a věku

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle skupin diagnóz a pohlaví

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Počty ukončených případů DPN dle doby trvání a krajů

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Statistika počtu případů dle diagnózy Z209 (karanténa)

  • Statistika hlášené karantény Z209 - počet případů souhrnně - podle krajů a okresů k 31. 5. 2023 XLSX, 1 MB