ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

eNeschopenka


Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Intenzivní práce na projektu eNeschopenky probíhají dle harmonogramu. Jedním z důležitých termínů je 1. listopad 2019, kdy bude možné začít napojovat lékařské softwary k systému eNeschopenky.

Na tomto webu bude ČSSZ postupně zveřejňovat další informace, které jsou zejména pro lékaře a zaměstnavatele důležité, aby se na změnu v dostatečném předstihu připravili.

Pozvánka na konzultační den pro lékaře k novinkám v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti od ledna 2020 – tzv. eNeschopence.


Praha 25. 10 .2019 (aktualizováno 4. 11. 2019, aktualizováno 14. 11. 2019)

V návaznosti na legislativní změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 je měněn proces rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, způsob vystavování Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a podoba tiskopisů (tzv. eNeschopenka).

Z tohoto důvodu pořádá sekce sociálního pojištění ČSSZ a Pražská správa sociálního zabezpečení sérii odborných konzultačních dnů určených lékařům, na kterých představí chystané změny a připravované novinky pro elektronickou komunikaci lékaře – ukázku bezplatné portálové aplikace eNeschopenky, možnosti přístupu lékařů z jejich SW nebo z portálové aplikace ČSSZ, autentizaci lékařů a postupy v praxi.

Předpokládaná délka trvání je 2 hodiny, kapacita 25 účastníků. Případné navýšení kapacity bude řešeno dle zájmu o účast. Termín pro podání přihlášek je do pátku předchozího týdne před konáním konzultačního dne. Zaregistrovaným účastníkům budou odeslány pozvánky emailem.

 

Konzultační dny budově ČSSZ – ústředí (Křížová 25, Praha 5, 1. patro, místnost HB 126) se budou konat v následujících termínech:

  • Čtvrtek 7. 11. 2019 od 15 hodin
  • Úterý 12. 11. 2019 od 15 hodin
  • Středa 13. 11. 2019 od 15 hodin (nový termín)
  • Sobota 16. 11. 2019 od 10 hodin

Máte-li zájem o účast v některém z výše uvedených termínů, zašlete registrační mail na adresu jana.kraucherova@cssz.cz s uvedením příjmení a jména účastníka, odbornosti, adresy ordinace, kontaktního emailu (případně telefonu) a termínu konzultačního dne.

 

Konzultační den v budově Pražské správy sociálního zabezpečení (Trojská 1997/13a, 182 00 Praha, zasedací místnost 621, 6. patro) proběhne v termínu:

  • Úterý 19. 11. 2019 od 15 hodin (plně obsazeno)
  • Pondělí 25. 11. 2019 od 15 hodin (plně obsazeno)
  • Čtvrtek 12. 12. 2019 od 15 hodin (nový termín)

Máte-li zájem o účast v tomto termínu, zašlete prosím registrační mail s uvedením příjmení a jména účastníka, odbornosti, adresy ordinace a kontaktního emailu (případně telefonu) na adresu Stanislava.Bartakova@cssz.cz.