ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

8 03/2020 Praha

Použití eNeschopenek pro nařízení karantény

8. 03. 2020

S ohledem na aktuální krizovou situaci a na základě závěrů z krizového štábu MPSV umožnila ČSSZ poskytovatelům zdravotních služeb vystavovat namísto papírového tiskopisu o nařízení karantény eNeschopenku.

Tento postup lze využít i při aplikaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (aktuálně u občanů ČR vracejících se z Itálie), je pouze třeba, aby vystavující lékař dodržel stanovené podmínky (vyplnění statistické značky nemoci Z209 a uvedení pojmu „karanténa“ do kolonky „profese“). Zaměstnavatelé následně obdrží elektronické notifikace úplně stejně jako v případě eNeschopenky.
 
Smyslem a účelem tohoto mimořádného opatření je napomoci technickým řešením eNeschopenky k tomu, aby kontakt lékařů a potenciálně nakažených pojištěnců byl minimalizován (eNeschopenku je možno vystavit i distančně, např. na základě telefonického rozhovoru). Nadále je však třeba, aby zaměstnanci o své situaci informovali též zaměstnavatele, především jej upozornili, že se v jejich případě nejedná o „běžnou“ dočasnou pracovní neschopnost ale o nařízenou karanténu.“
 
Více informací: