ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Česká republika a Bosna a Hercegovina


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Sbírka zákonů (Sb. m. s.) 3/1958 Sb.
Datum podpisu 22. 5. 1957
Vstup v platnost 1. 12. 1957
Prováděcí předpis ke smlouvě nepublikován
Věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, přídavky na děti
Osobní rozsah (na koho se smlouva vztahuje) smlouva se vztahuje na všechny osoby, které jsou (byly) pojištěny v ČR nebo v Bosně a Hercegovině, bez ohledu na občanství