ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výše minimálních vyměřovacích základů (VZ) osob samostatně výdělečně činných od roku 1990


Rok

Minimální roční VZ

1990

4800

1991

4800

1992

24 000

1993

13 200

1994

13 200

1995

15 000

1996

15 000

1997

16 800

1998

17 700

1999

18 300

2000

18 900

2001

19 800

2002

21 300

2003

22 200

 

 

Charakter činnosti

Rok

hlavní

vedlejší

2004

40 416

20 208

2005

48 288

21 468

2006

56 508

22 608

2007

60 420

24 168

2008

64 680

25 872

2009

70 668

28 272

2010

71 136

28 452

2011

74 220

29 688

2012

75 420

30 168

2013

77 652

31 068

2014

77 832

31 140

2015

79 836

31 944

2016

81 024

32 412

2017

84 696

33 888

2018

89 940

35 976

2019

98 100

39 240

2020

104 508

41 808

2021

106 332

42 540

2022

116 736

46 704

2023

120 972

48 396

2024

158 292

58 044

2024

131 904

Pro OSVČ, která zahájila samostatnou výdělečnou činnost, vykonává ji jako hlavní, a tuto v předchozích 20 kalendářních letech nevykonávala.