ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Vedení ČSSZ


Ústředí České správy sociálního zabezpečení

Mgr. František Boháček (PDF 115,83 kB) ústřední ředitel

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem

MUDr. Jana Venclová (PDF 122,24 kB) ředitelka odbor lékařské posudkové služby
Mgr. Ivana Žáčková (PDF 51,68 kB) ředitelka odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ
Ing. Jiří Demeš (PDF 47,37 kB) ředitel odbor řízení bezpečnosti a rizik
Ing. Stanislava Mikulášková (PDF 120,74 kB) ředitelka odbor personální
Ing. Markéta Dlouhá vedoucí oddělení interního auditu
JUDr. Petra Hlušičková (PDF 46,89 kB) ředitelka odbor právní
Ing. Jitka Drmolová vedoucí oddělení komunikace
Ing. Radka Poláková konzultant pověřenec pro ochranu osobních údajů

Sekce ekonomicko-správní

Ing. Jan Halíř (PDF 54,75 kB) ředitel sekce ekonomicko-správní
Ing. Stanislav Stehlík (PDF 49,76 kB) ředitel odbor hospodářské správy
Ing. Iva Matějková (PDF 73,82 kB) ředitelka odbor ekonomický
Bc. Lenka Machainová (PDF 202,45 kB) ředitelka odbor správy účtáren

Sekce sociálního pojištění

Mgr. Kryštof Zrcek (PDF 47,69 kB) ředitel sekce sociálního pojištění
JUDr. Jana Laumannová  (PDF 49,69 kB) ředitelka odbor důchodového pojištění zaměstnanců
Mgr. Eva Bolcková (PDF 48,75 kB) ředitelka odbor nemocenského pojištění zaměstnanců
Ing. David Marján (PDF 48,66 kB) ředitel odbor pojistného, OSVČ a kontroly

Sekce provádění důchodového pojištění

JUDr. Eliška Volfová (PDF 47,86 kB) ředitelka sekce provádění důchodového pojištění
Mgr. Iveta Nováková (PDF 47,16 kB) ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění
Ing. Milena Talafúsová (PDF 52,14 kB) ředitelka odbor realizace výplat pojistných dávek
Ing. Lenka Kačenková (PDF 49,2 kB) ředitelka odbor realizace exekučních srážek z dávek důchodového pojištění
Mgr. Gabriela Polívková (PDF 51,03 kB) ředitelka odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění
JUDr. Jitka Stehlíková  vedoucí oddělení organizace důchodového pojištění

Sekce informačních a komunikačních technologií

Ing. Milan Shrbený (PDF 52,76 kB) ředitel sekce informačních a komunikačních technologií
Ing. Iva Fortelková, MBA (PDF 51,68 kB)  ředitelka odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace
Ing. Martin Hollas (PDF 52,33 kB) ředitel odbor provozu informačních a komunikačních technologií
Ing. Luboš Wimmer (PDF 123,85 kB) ředitel odbor implementace aplikačního programového vybavení

Sekce správy dat sociálního pojištění

Ing. Michaela Hendrychová (PDF 55,02 kB) ředitelka sekce správy dat sociálního pojištění 
neobsazeno ředitel/ka odbor správy údajové základny
Ing. Ivana Slobodníková (PDF 46,98 kB) ředitelka odbor metodiky správy dat a organizace údajové základny