ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Vedení ČSSZ


Ústředí České správy sociálního zabezpečení

Mgr. František Boháček (PDF 115,83 kB) ústřední ředitel

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem

Mgr. Jana Fuková (PDF 151,24 kB) ředitelka odbor řízení bezpečnosti a rizik
Ing. Stanislava Mikulášková (PDF 120,74 kB) ředitelka odbor personální
Ing. Markéta Dlouhá vedoucí oddělení interního auditu
JUDr. Petra Hlušičková (PDF 46,89 kB) ředitelka odbor veřejných zakázek a právní podpory
Ing. Tereza Koukolová zastupující vedoucí oddělení komunikace
Ing. Michal Pícl (PDF 206,17 kB) ředitel odbor ekonomický
Bc. Lenka Machainová (PDF 202,45 kB) ředitelka odbor správy účtáren
Ing. Radka Poláková konzultant pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Ondřej Medovič systémový architekt hlavní architekt informačního systému ČSSZ

Sekce provozní

Ing. Stanislav Stehlík (PDF 202,86 kB) ředitel sekce provozní
Ing. Mgr. Tomáš Eliáš ředitel odbor hospodářské správy
Mgr. Martina Průchová (PDF 119,71 kB) ředitelka odbor spisové služby

Sekce sociálního pojištění

Mgr. Kryštof Zrcek (PDF 47,69 kB) ředitel sekce sociálního pojištění
JUDr. Jana Laumannová  (PDF 49,69 kB) ředitelka odbor důchodového pojištění zaměstnanců
Mgr. Eva Bolcková (PDF 48,75 kB) ředitelka odbor nemocenského pojištění zaměstnanců
Ing. David Marján (PDF 48,66 kB) ředitel odbor pojistného, OSVČ a kontroly
Ing. Martina Hechterová ředitelka Odbor odvolací agendy

Sekce zpracování dávek důchodového pojištění

Ing. Lenka Vlková Šárová (PDF 203,16 kB) ředitelka sekce zpracování dávek důchodového pojištění
Ing. Michaela Kricnerová vedoucí oddělení organizace důchodového pojištění
Ing. Petra Peková zastupující ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění s mezinárodním prvkem
Mgr. Iveta Nováková (PDF 47,16 kB) ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění
Ing. Lenka Kačenková ředitelka odbor realizace výplat pojistních dávek a exekučních srážek
Bc. Helena Harvánková DiS. ředitelka odbor dávek důchodového pojištění

Sekce informačních a komunikačních technologií

Ing. Michal Lhotský

ředitel sekce

sekce informačních a komunikačních technologií
Ing. Iva Fortelková, MBA (PDF 51,68 kB)  ředitelka odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace
Ing. Martin Hollas (PDF 52,33 kB) ředitel odbor provozu informačních a komunikačních technologií
Ing. Luboš Wimmer (PDF 123,85 kB) ředitel odbor implementace aplikačního programového vybavení

 

Sekce pro řízení úřadu

Mgr. Ivana Žáčková (PDF 204,8 kB) ředitelka sekce pro řízení úřadu
JUDr. Jitka Konopásková vedoucí oddělení evropské koordinace a mezinárodních styků
Ing. Vojtěch Tauber vedoucí oddělení strategie, organizace a systému řízení
Ing. Zuzana Josková vedoucí oddělení stížností a interní kontroly
Ing. Pavel Slováček (PDF 144,96 kB) ředitel odbor analytický
Ing. Michaela Hendrychová (PDF 206,68 kB) ředitelka odbor správy údajové základny
Mgr. Gabriela Polívková (PDF 51,03 kB) ředitelka odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění