ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Uplatnit nárok na důchod lze i bez návštěvy OSSZ, a to elektronicky nebo poštou


Klienti, kteří zvažují v současné době podání žádosti o předčasný starobní důchod s datem přiznání ještě do konce roku 2022, ale z důvodu velkého zájmu již nenajdou vyhovující termín pro objednání na příslušnou OSSZ pro sepsání žádosti, mohou  v této mimořádné situaci využít tiskopis ČSSZ „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“.

Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová letošní datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s budoucím podáním žádosti o důchod v případě, kdy aktuálně z důvodu vysokého zájmu ze strany klientů nemůže žádost na OSSZ řádně sepsat. Tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/unddp.

Tiskopis je možné jednoduše odeslat na zvolenou OSSZ elektronicky, a to po přihlášení klienta na ePortál ČSSZ například pomocí bankovní identity (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ). Další možností podání tiskopisu (i bez přihlášení do ePortálu ČSSZ) je jeho vyplnění, vytištění, podepsání a následné doručení na zvolenou OSSZ osobně nebo poštou.

Důležité:

Podání tiskopisu „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ není řádnou žádostí o důchod, ale je nutné se na OSSZ dostavit k jejímu vlastnímu sepsání, a to do data stanoveného po dohodě s OSSZ v návaznosti na toto podání (datum lze dohodnout osobně, telefonicky, e-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému dané OSSZ), nejpozději však do šesti měsíců ode dne uplatnění nároku uvedeným tiskopisem. V případě, že nebude ve lhůtě uvedené v předchozí větě žádost o důchod sepsána, bude toto podání považováno za neúčinné.

V případě žádosti o řádný starobní důchod uvedený tiskopis není nutné využít, jelikož je možné požádat o přiznání důchodu zpětně s datem, který si žadatel určí sám. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku na ni, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.