ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Technické předpoklady a zpracování e - Podání


Technické předpoklady k e - Podání

 • Počítač s připojením k internetu
 • Program (komunikátor) / mzdový (personální) systém který:
  • Vytvoří datovou větu (DV) - strukturované XML dle specifikace ČSSZ pro jednotlivé služby.
  • Komunikuje s VREP, a/nebo se speciálně vytvořenou datovou schránkou pro e - Podání, případně s datovou schránkou OSSZ. 
  • Pro komunikaci s VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání) vytvoří GovTalk obálku s podpisem a zašifrovanými daty.
  • Při komunikace prostřednictvím ISDS (Informační systém datových schránek) se data nepodepisují ani nešifrují – zasílá se „holéXML.
  • Umí zpracovávat odpovědi DIS-systému (systém pro příjem a zpracování e - Podání) ČSSZ.
  • Pro HPN umí tisk ostatních (elektronicky neposílaných dílů neschopenky dle specifikace ČSSZ).
 • Pouze pro VREP
  • Kvalifikovaný podpisový certifikát (instalovaný v OS PC / tabletu / telefonu).
  • Šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.xxxx (jeho veřejnou část včetně kořenového a podřízeného certifikátu).

Zpracování e - Podání na ČSSZ

Jedno e - Podání může obsahovat až 1500 formulářů. (mimo služeb Přehled OSVČ a PVPOJ, kde jedno e - Podání musí obsahovat pouze jeden formulář). Podání s více formuláři jsou DIS-systémem zamítána.

Podání obsahující méně než 300 formulářů jsou zpracovávána neprodleně.

Velká podání obsahující 300 - 1500 formulářů mají tzv. odložené zpracování na večerní hodiny (menší vytížení DIS-systému).

Při opakovaném podávání totožného e - Podání jsou tato podání zamítána pro duplicitu s tím, že má klient možnost opětovného podání za 48 hodin.

 • Obecně platí, že po 48 hodinách lze zopakovat pouze podání, které bylo předtím zamítnuto.
 • Podání, které bylo systémem přijato, nelze nikdy opakovaně zaslat – bude zamítnuto na duplicitu.
 • Výjimku mají pouze e-Podání DZDPN a OZUSPOJ, u kterých se duplicity u již přijatých podání tolerují.

U podání zaslaných prostřednictvím VREP odchází informace o výsledku zpracování jako zpětná odpověď programu a zároveň je odeslán podávajícímu emailem protokol o výsledku zpracování.

Při využití Informačního systému datových schránek neprobíhá on-line komunikace a klient může obdržet odpověď (protokol o výsledku zpracování) do své datové schránky s časovou prodlevou.

Podávajícímu klientovi ČSSZ může být e – Podání:

 • přijato jako celek,
 • částečně přijato 
 • zamítnuto jako celek.

Storno podání umožňuje pouze služba e - Podání PVPOJ.