ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Standardní kontrola Rodného čísla a Evidenčního čísla pojištěnce


RĆ: U žen se k měsíci přičítá +50.

EČP: U žen se stejně jako u RČ k měsíci přičítá +50, navíc se ke dni přičítá +40 a to bez rozdílu pohlaví.

Seznam kontrol a jejich pořadí v DIS systému:

Pořadí

Název testu

Podmínka chyby

Chybové hlášení

1

Numerické znaky

RČ obsahuje jiný znak, než 0-9.

Rodné číslo není numerické.

2

Délka – spodní mez

RČ je kratší než 9 znaků.

Rodné číslo je kratší, než 9 znaků.

3

Délka – horní mez

RČ je delší než 10 znaků.

Rodné číslo je delší, než 10 znaků.

RČ je rozloženo na ROK, MĚSÍC, DEN a KONCOVKU dle masky RRMMDDKKK(K).

-

4

Nulová koncovka u devítimístných RČ

délka RČ = 9 znaků

a zároveň

kocovka je "000"

Koncovka rodného čísla 000 je nepřípustná.

Pokud MESIC > 50, pak

pohlaví je žena

MESIC = MESIC – 50

jinak

pohlaví je muž.

-

Pokud MESIC > 20, pak

            RC+ = TRUE

            MESIC = MESIC – 20

-

Pokud DEN > 40

            EČP = TRUE

            DEN = DEN – 40

-

5

EČP a zároveň RČ+

RČ+ = TRUE

a zároveň

EČP = TRUE

Nevalidní RČ/EČP měsíc +20 a zároveň den +40.

Pokud délka koncovky = 3, pak

pokud ROK > 53, pak

ROK = 18RR

            jinak

ROK = 19RR

 

Pokud délka koncovky = 4, pak

            pokud ROK > 53, pak

                        ROK = 19RR

            jinak

                        ROK = 20RR

-

Pokud ROK, MESIC, DEN tvoří validní datum, tak datum narození je DEN.MĚSÍC.ROK

-

6

Kontrola hodnoty rok

DEN.MĚSÍC.ROK netvoří validní datum

a zároveň

poslední dva znaky údaje ROK nejsou v rozsahu 0-99

Hodnota rok musí být 0-99.

7

Kontrola hodnoty měsíc

DEN.MĚSÍC.ROK netvoří validní datum

a zároveň

MĚSÍC není v rozsahu 1-12

Hodnota měsíc musí být 1-12.

8

Kontrola hodnoty den vůči měsíci

DEN.MĚSÍC.ROK netvoří validní datum

a zároveň

počet dnů není v rozsahu dnů příslušného měsíce

Hodnota dne pro měsíc (MĚSÍC slovy) musí být 1-(počet dní v MĚSÍCi).

9

Případná další chyba

DEN.MĚSÍC.ROK netvoří validní datum

a zároveň

nenastávají chyby 6, 7, 8

Rozsahy čísel jsou v pořádku přesto nelze RRRR-MM-DD převést na datum.

10

Koncovka EČP u devítimístného RČ

EČP = TRUE

a zároveň

délka RČ = 9

a zároveň KONCOVKA < 600

Nepřípustná koncovka EČP.

11

Koncovka EČP u desetimístného RČ

EČP = TRUE

a zároveň

délka RČ = 10

a zároveň

KONCOVKA < 6000

Nepřípustná koncovka EČP.

12

Dělitelnost 11

délka RČ = 10

a zároveň

RČ není dělitelné 11

Rodné číslo není dělitelné 11.