ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Seznam chyb při kontrolách datové věty PVPOJ09


Pozn: vedle uvedených chyb ještě obecnější chyby - Podání.

001 - Chybí element, (uveden, např.) '/prehled/pojistne'.

002 - Neuveden povinný údaj  (následuje jméno neuvedeného údaje, např. 'Počet proplacených dnů (b) ošetřovné.').

002 - Variabilní symbol z GovTalk obálky 99200107 není shodný s VS ve formuláři.

002 - Neuveden povinný údaj 'Odkaz na záznam, který je stornován.' (prehled/@corrIDStorna).

003 - Dokument neprošel validaci schématu: http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2009: (např. více formulářů).

003 - Dokument neprošel validaci schématu (např. Mezera v údaji ulice, nebo chybějící číselná hodnota).

004 - Údaj, (uveden, např.) 'var. symbol' (/prehled/zamestnavatel/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou délkou.

005 - Údaj (uveden, např.) 'Kód OSSZ' (/prehled/okres/kodOSSZ) obsahuje nepovolené znaky (Nepovolený znak: '0'=0x00000030).

006 - Údaj 'Kód OSSZ' (/prehled/okres/kodOSSZ) neobsahuje povolenou číselníkovou hodnotu.

016 - Hodnota údaje, např. 'Rozdíl mezi pojistným celkem, slevami, atd. ('/prehled/rozdilPojistneSlevyDavky') neodpovídá výpočtu.

103 - Pověření k PVPOJ chybí v registru podávajících na OSSZ nebo certifikát, kterým je e - Podání podepsáno, není v registru zaznamenán.

104 - Očekávána datová věta verze 2009.2.

105 - Element sazba /prehled/zamestnavatel/sazba má pro rok 2009 nesprávnou hodnotu.

107 - Měsíc určený kombinací 'rok' ('/prehled/obdobi/mesic') a 'mesic' ('/prehled/obdobi/rok') musí být větší nebo rovný 5/2009.

110 - V případě řádného podání nesmí být CorrId stornovaného záznamu ('prehled/@corrIDStorna') vyplněn.

112 - Neplatný variabilní symbol.

112 - Podání, které má být stornováno (např.142DFC7516F4456984C531A89AFF3DEE), nebylo nalezeno.