ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Příklad získání údaje pro datovou větu usrcert


Předpokládá se, že uživatelé budou používat pro - Podání Oznámení kvalifikovaného certifikátu programy podobně jako pro starší e - Podání, které sestaví datovou větu s údajem a vloží ji do obálky ČSSZ a obálky GovTalk.

Zde je uveden postup jak řetezec Base64 coded s veřejnou částí certifikátu získat v OS Windows manuálním způsobem:

a) ze souboru *.cert:

 • dvojklik na ikonu souboru *.cer -> otevře se okno "Certifikát"
 • na záložce Podrobnosti: klik na tlačítko "Kopírovat do souboru"
 • tlačítko "Další" -> otevře se okno "Průvodce exportem certifikátu"
 • vybrat radius X.509 kódování Base-64 (CER)
 • tlačítko "Další"
 • vybrat adresář a jméno pro exportovaný soubor a tlačítko "Další"
 • v okénku "Dokončení Průvodce ..." tlačítko "Dokončit" a v malém okénku "OK"
 • v programu "Poznámkový blok" vyhledat a otevřít exportovaný soubor(má příponu .cer)
 • obsah souboru (bez úvodního a koncového textového řádku) je žádány řetězec.

b) z certifikátu v úložišti certifikátů , tj. instalovaného(importovaného) certifikátu :

 • otevřít složku Osobní (např. IE/Nástroje /Možnosti_Internetu/Obsah/certifikáty)
 • vybrat řádek se jménem (nového) certifikátu
 • tlačíko "Exportovat
 • tlačítko "Další" -> otevře se okno "Průvodce exportem certifikátu"
 • radius "Ne, neexportovat soukromý klíč"
 • tlačítko "Další"
 • (stejně jako výše)

(Poznámka pro vývojáře: výsledek e - Podání usrcert lze konzultovat s technickou podporou DISu.

Výsledek tj. uskutečněný zápis do dB, případně jeho odmítnutí z některého důvodu nebude explicitně sdělováno.