ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Potvrzení o studiu / o teoretické a praktické přípravě za OZP


Zaměstnavatelům, popř. vzdělávacím zařízením je uložena povinnost předkládat ČSSZ údaje pro účely důchodového pojištění za osoby se zdravotním postižením uvedené v § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., zákona o důchodovém pojištění, které u nich prováděly teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.

Údaje uvedené § 37 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jsou zaměstnavatelé, popř. vzdělávací zařízení povinni dle § 39a odst. 1) citovaného zákona předkládat vždy do 8 dnů ode dne skončení přípravy a to na předepsaném tiskopisu. Pro tyto účely byl připraven tiskopis „Potvrzení o studiu /teoretické a praktické přípravě/ pro účely důchodového pojištění” a „Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě/ pro účely důchodového pojištění“.

Tiskopis: