ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Posuzování stupně závislosti


Pro účely řízení o příspěvku na péči (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), posuzují stupeň závislosti posudkoví lékaři OSSZ (v souladu s § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Stupeň závislosti fyzické osoby se posuzuje pro kategorii osob do 18 let věku a osoby starší 18 let. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 10 základních životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (schopnost zvládat péči o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let věku). Krajská pobočka Úřadu práce provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí.