ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Posuzování nároku na dávky pro osoby se zdravotním postižením


Pro účely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.) vydávají OSSZ posudky o zdravotním stavu klientů, kteří žádají o průkaz osoby zdravotně postižené a o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. OSSZ však v těchto řízeních přímo nerozhodují, kompetentními orgány jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán.