ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Oznámení o protiprávním jednání


Oznámení o protiprávním jednání

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (oznamovatele) upravuje od 1. 8. 2023 zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V ústředí ČSSZ, na územních správách sociálního zabezpečení a na jejich vnitřních organizačních jednotkách je v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zřízena funkce tzv. příslušné osoby, která tato oznámení přijímá a vyhodnocuje. Příslušné osoby přijímají a vyhodnocují:

  • oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podané zaměstnancem ČSSZ, který pro ni pracuje v pracovním poměru nebo ve služebním poměru,
  • oznámení o porušení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie v konkrétně vyjmenovaných oblastech (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 10 a 12 tohoto zákona).

Oznamovatel může podat oznámení následujícími způsoby:

  • vložit do schránky, která je označena „Pro příjem oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.“ a je umístěna v sídle ČSSZ a v jednotlivých OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno dle místních podmínek,
  • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: zelena.schranka@cssz.cz nebo na e-mailovou adresu příslušné osoby,
  • příslušné osobě telefonicky nebo osobně.

ČSSZ vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) nebo i) zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel může podat oznámení též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, které má postavení externího oznamovacího systému, tedy zejména přijímá a posuzuje oznámení a poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů. Pokud si potenciální oznamovatel není jistý, zda jím zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu zákona, Ministerstvo spravedlnosti mu může pomoci poskytnutím odborného poradenství. Ministerstvo spravedlnosti v takovém případě posuzuje oznámení a následně je postupuje příslušnému orgánu veřejné moci.

Seznam příslušných osob v ČSSZ (XLSX 27,12 kB)

Seznam příslušných osob v ČSSZ

Pracoviště Příslušná osoba Zástupce příslušné osoby Místo umístění schránky
„Pro příjem oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.“
Ústředí ČSSZ Ing. Zuzana Josková Mgr. Marcela Kotvaldová v prostorách vestibulu (vlevo u vchodu do jídelny)
zuzana.joskova@cssz.cz marcela.kotvaldova@cssz.cz
 Tel:257 062 256  Tel:257 062 391
MSSZ Brno Mgr. Jiří Sedláček Bc. Jitka Dvořáková v přízemí za dveřmi č. 36
jiri.sedláček@cssz.cz jitka.dvorakova3@cssz.cz
 Tel:950 197 229 Tel:950 197 224
MSSZ Brno                 pracoviště Gajdošova 7 Mgr. Jiří Sedláček  Bc. Jitka Dvořáková ve 2. poschodí na chodbě mezi dveřmi č. 222 a č. 221
jiri.sedlacek@cssz.cz jitka.dvorakova3@cssz.cz
 Tel:950 197 229 Tel:950 197 224
OSSZ Benešov Bc. Miluše Vandělíková Helena Daňková ve vestibulu budovy u vchodových dveří vlevo nad docházkovým terminálem
Miluse.Vandelikova@cssz.cz Helena.Dankova@cssz.cz
 Tel:317 762 420  Tel:317 762 582
OSSZ Beroun Bc. Marcela Šebestová Mgr. Ilona Svobodová  při vstupu do budovy u zadního vchodu pro zaměstnance
marcela.sebestova@cssz.cz Ilona.Svobodova2@cssz.cz
 Tel:311 690 121  Tel:311 690 115
OSSZ Blansko Mgr. Dagmar Kučerová Ing. Lenka Vaňousová ve 4. poschodí budovy OSSZ Blansko – naproti výtahu
dagmar.kucerova@cssz.cz lenka.vanousova@cssz.cz
 Tel:516 483 505   Tel:516 483 603
OSSZ Brno - venkov Bc. Markéta Horáková Mgr. Leona Knechtová 3. podlaží budovy OSSZ vedle sekretariátu ředitele (dveře č. 323)
marketa.horakova@cssz.cz leona.knechtova2@cssz.cz
Tel.: 950 197 160 Tel.: 950 197 140
OSSZ Bruntál Mgr. Bc. Petra Friedrichová   Přízemí, u zadního vchodu
petra.friedrichova@cssz.cz  
 Tel: 554 782 107  
OSSZ Břeclav Ing. Taťána Maňková Hana Sádlíková chodba přízemí,  u dveří č. 105
tatana.mankova@cssz.cz hana.sadlikova@cssz.cz
 Tel:950 198 140  Tel:950 198 148
OSSZ Česká Lípa Ing. Jitka Písaříková Bc. Ivana Řeháčková v prostorách vstupní chodby naproti informačnímu středisku.
jitka.pisarikova@cssz.cz ivana.rehackova@cssz.cz
 Tel:487 889 121  Tel:487 889 206
OSSZ České Budějovice Ing. Pavel Radosta Bc. Věra Badošková v klientském centru u recepce
pavel.radosta@cssz.cz vera.badoskova@cssz.cz
 Tel:777 472 941  Tel:775 594 143
OSSZ Český Krumlov Mgr. Alena Ribárová Řihoutová Bc. Vladimíra Krýzová v přízemí vedle schodiště
Alena.RibarovaRihoutova@cssz.cz Vladimira.Kryzova@cssz.cz
 Tel:380 777 126  Tel:380 777 141
OSSZ Děčín Bc. Hana Vospálková Ing. Miluše Fikrlová 3. NP u služebního vchodu zaměstnanců OSSZ
hana.vospalkova@cssz.cz miluse.fikrlova@cssz.cz 
 Tel:412 505 257  Tel:412 505 202
OSSZ Domažlice Bc. Lada Perglová   v copycentru mezi kancelářemi č. 217 a č. 218
lada.perglova@cssz.cz  
 Tel:379 772 319  
OSSZ Frýdek-Místek JUDr. Jana Adámková Ing. Ilona Klusová 2. NP, proti bočnímu schodišti
Jana.Adamkova@cssz.cz Ilona.Klusova@cssz.cz
 Tel:558 604 752 Tel: 558 604 704 
OSSZ Havlíčkův Brod Ing. Blanka Kárníková   spisovna v suterénu, dveře č. 10
blanka.karnikova@cssz.cz  
 Tel:569 465 340  
OSSZ Hodonín Simona Kopčanová Ing. Marcela Erlichová v prostorách chodby vpravo před zasedací místností
simona.kopcanova@cssz.cz marcela.erlichova@cssz.cz
 Tel:518 395 353  Tel:518 395 303
OSSZ Hradec Králové Bc. Ivana Tomášová Mgr. Eva Zmítková 5. podlaží, chodba u výtahu
ivana.tomasova@cssz.cz eva.zmítkova@cssz.cz
 Tel:495 076 190 Tel: 495 076 132
OSSZ Cheb Ing. Bubancová Dana  Bc. Petrášová Olga  v přízemí naproti schodišti u vstupu do I. NP
dana.bubancova@cssz.cz olga.petrasova@cssz.cz
 Tel:354 419 260  Tel:354 419 280
OSSZ Chomutov Ing. Radka Lichtenbergová Bc. Michaela Ehertová 3. patro, chodba, napravo od prosklených dveří
radka.lichtenbergova@cssz.cz michaela.ehertova@cssz.cz
 Tel:474 637 636  Tel:474 637 671
OSSZ Chrudim Bc. Irena Holetová Marie Panáková kuchyňka 5. NP
irena.holetova@cssz.cz marie.panakova@cssz.cz
 Tel:469 605 416 Tel: 469 605 419
OSSZ Jablonec nad Nisou Mgr. Monika Špidlenová Lenka Mašková u zadního vstupu pro zaměstnance do budovy
Monika.Spidlenova@cssz.cz Lenka.Maskova@cssz.cz
 Tel:483 356 132  Tel:483 356 131
OSSZ Jeseník Ing. Soňa Dvořáková   vedle sekretariátu ředitele
sona.dvorakova@cssz.cz  
 Tel:584 487 340  
OSSZ Jičín Ing. Milena Křelinová Vladimíra Morávková 2. patro, chodba před sekretariátem ředitele
milena.krelinova@cssz.cz vladimira.moravkova@cssz.cz
 Tel:. 493 773 190  Tel:493 773 175
OSSZ Jihlava Bc. Alena Hamršmídová   před místností č. 2.13 v 1. patře budovy A
Alena.Hamrsmidova@cssz.cz  
 Tel:567 142 218  
OSSZ Jindřichův Hradec Hana Marková Alena Bulantová v budově A u vstupu pro zaměstnance
hana.markova@cssz.cz alena.bulantova@cssz.cz
 Tel:384 359 332  Tel:384 359 301
OSSZ Karlovy Vary Bc. Iveta Franková Ing. Jana Závodná v prostoru suterénu, vlevo před východem do dvora OSSZ
iveta.frankova@cssz.cz jana.zavodna@cssz.cz
 Tel:353 160 130 Tel: 353 160 418
OSSZ Karviná Mgr. Daniel Ondrúšek Mgr. Sylva Švehláková budova A, 2. patro u výtahu
Daniel.Ondrusek@cssz.cz Sylva.Svehlakova@cssz.cz
 Tel:596 305 322 Tel : 596 305 333
OSSZ Kladno Kateřina Nováková Bc. Leona Čermáková u zadního vchodu do budovy
email: katerina.novakova@cssz.cz email: leona.cermakova@cssz.cz
 Tel:312 827 183 Tel: 312 827 127
OSSZ Klatovy Mgr. Adriana Mlčáková   v prostorách podatelny OSSZ
adriana.mlcakova@cssz.cz  
 Tel:376 330 527  
OSSZ Kolín Jana Bubníková Pavlína Jarolímová 3. patro,chodba vpravo
jana.bubnikova@cssz.cz pavlina.jarolimova@cssz.cz
 Tel:321 731 123  Tel:321 731 120
OSSZ Kroměříž Mgr. Petr Vašák Ing. Hana Hýsková ve spojovací chodbě 1. patra budovy
Petr.Vasak@cssz.cz Hana.Hyskova@cssz.cz
 Tel:573 516 359  Tel:573 516 363
OSSZ Kutná Hora Jitka Dobiášová Mgr. Martina Radilová na pravé straně u hlavního vchodu do budovy OSSZ
email: jitka.dobiasova@cssz.cz  email: martina.radilova@cssz.cz
 Tel:327 583 311 Tel: 327 583 320
OSSZ Liberec Mgr. Monika Jägerová Ing. Simona Plavcová při vstupu zaměstnaneckým schodištěm do zázemí klientské haly
monika.jagerova@cssz.cz simona.plavcova@cssz.cz
 Tel:485 236 517 Tel.:485 236 420
OSSZ Litoměřice Jana Venhodová Bc. Markéta Gajdošová v prostorách vestibulu vlevo mezi výtahem a elektronickou docházkou
jana.venhodova@cssz.cz marketa.gajdosova@cssz.cz
 Tel:416 719 410  Tel:416 719 404
OSSZ Louny Ing. Hana Kovaříková Petra Matějková na chodbě v suterénu (u vstupu do archivů)
hana.kovarikova2@cssz.cz petra.matejkova@cssz.cz
 Tel:415 627 334 Tel: 415 627 317
OSSZ Mělník Martina Mašková Ing. Olga Fiedlerová 1. patro za rohem schodiště vlevo
mail: martina.maskova@cssz.cz mail: olga.fiedlerova@cssz.cz
 Tel: 315 650 816 Tel.: 315 650 835
OSSZ Mladá Boleslav Bc. Lucie Kouřilová MPA             Iveta Hercíková přízemí na konci chodby u dveří č. 9
Lucie.Kourilova@cssz.cz Iveta.Hercikova@cssz.cz
 Tel:326 792 173 Tel: 326 792 172
OSSZ Most Ing. Kateřina Jakubašeková Bc. Helena Kopejsková při vstupu do budovy u vchodu pro zaměstnance
Katerina.Jakubasekova@cssz.cz Helena.Kopejskova@cssz.cz
 Tel:476 131 313 Tel: 476 131 105
OSSZ Náchod Ilona Škodová Kateřina Jedináková v prostoru vstupu
ilona.skodova@cssz.cz katerina.jedinakova@cssz.cz
 Tel:491 401 336  Tel:491 401 354
OSSZ Nový Jičín Bc. Miroslava Mauerová, DiS. Ing. Pavlína Lajchová přízemí, vedle podatelny
miroslava.mauerova@cssz.cz pavlina.lajchova@cssz.cz
 Tel:556 769 410  Tel:556 769 311
OSSZ Nymburk Bc. Vladimíra Jírovcová Zdeňka Klancová při vstupu do budovy u vchodu pro zaměstnance
vladimimira.jirovcova@cssz.cz zdenka.klancova@cssz.cz
 Tel:325 503 590  Tel:325 503 570
OSSZ Olomouc Mgr. Petra Sůvová Ing. Tomáš Stejskal 1.NP, vedle docházkového systému
Petra.Suvova@cssz.cz Tomas.Stejskal@cssz.cz
 Tel:585 708 292 Tel:585 708 294
OSSZ Opava RNDr.Bc. Tomáš Garšic Martina Haburová 4. NP u výtahu
Tomas.Garsic@cssz.cz Martina.Haburova@cssz.cz
 Tel:553 604 427  Tel:553 604 253
OSSZ Ostrava Mgr. Lada Šupčíková Ing. Martina Havlásková prostory chodby 6. NP
lada.supcikova@cssz.cz martina.havlaskova@cssz.cz
 Tel:596 662 291 Tel:596 662 504
OSSZ Pardubice Ing. Blümelová Martina Mgr. Ivana Stefanovová 2. patro v prostorách chodby vedle kanceláře číslo dveří 207
martina.blumelova@cssz.cz ivana.stefanovová@cssz.cz
 Tel:466 742 133 Tel: 466 742 107
OSSZ Pelhřimov Mgr. Milena Rýdlová Ing. Eliška Zedníčková v přízemí, vlevo od vchodu do budovy
milena.rydlova@cssz.cz eliska.zednickova@cssz.cz
 Tel:566 800 140 Tel:566 800 150
OSSZ Písek Ing. Jana Kropáčková Ing. Ivana Bednářová v klientském centru u podatelny
Jana.Kropackova@cssz.cz Ivana.Bednarova@cssz.cz
 Tel:382 765 200  Tel:382 765 311
OSSZ Plzeň - jih Mgr. Denisa Raabová Eva Hrádková v rohu chodby v přízemí proti schodišti
denisa.raabova@cssz.cz eva.hradkova@cssz.cz
 Tel:377 426 143  Tel:377 426 113
OSSZ Plzeň - město JUDr. Martin Šíp Ing. Hana Květová v přízemí vpravo u zadního vchodu do budovy z parkoviště
Martin.Sip@cssz.cz Hana.Kvetova@cssz.cz
 Tel:377 486 300 Tel:377 486 111
OSSZ Plzeň - sever Ing. Hana Škabradová Vlasta Hynková chodba u výtahu ve 3. patře
Hana.Skabradova@cssz.cz Vlasta.Hynkova@cssz.cz
 Tel:377 205 307  Tel:377 205 359
OSSZ Praha - východ Bc. Kateřina Ptáčková Anna Matoušková přízemí budovy, vstupní hala, vedle stanoviště ostrahy
katerina.ptackova@cssz.cz anna.matouskova@cssz.cz
 Tel: 284 005 460 Tel: 284 005 484
OSSZ Praha - západ Bc. Šárka Bubeníčková, DiS   přízemí budovy, vstupní hala, vedle stanoviště ostrahy
sarka.bubenickova@cssz.cz  
 Tel:284 005 380  
OSSZ Prachatice Ing. Iva Stöhrová Dagmar Karešová, DiS. v přízemí vedle schodiště
iva.stohrova@cssz.cz dagmar.karesova@cssz.cz
 Tel:388 304 121  Tel:388 304 139
OSSZ Prostějov Ing. Josef Németh Bc. Lukáš Kosjančuk, DiS. 3.NP, chodba mezi bloky B a C, naproti schodišti
josef.nemeth@cssz.cz lukas.kosjancuk@cssz.cz
 Tel:950 190 801  Tel:950 190 867
OSSZ Přerov Ing. Šárka Dušánková Mgr. Martina Černá 6. NP, vedle sekretariátu ředitelky
sarka.dusankova@cssz.cz martina.cerna4@cssz.cz
 Tel:581 277 207 Tel:581 277 279
OSSZ Příbram Miluše Lexová Kateřina Polívková u vchodu, vedle docházkového systému, před výtahem
miluse.lexova@cssz.cz katerina.polivkova@cssz.cz
 Tel:318 649 355  Tel:318 649 314
OSSZ Rakovník Bc. Miluše Boušková, DiS Mgr. Kubička Martin při vstupu do budovy u vchodu pro zaměstnance
miluse.bouskova@cssz.cz martin.kubicka@cssz.cz
 Tel:313 285 070  Tel:313 285 071
OSSZ Rokycany Eva Tycová   v prostoru haly ve 2. NP vlevo za vstupními dveřmi
eva.tycova@cssz.cz  
 Tel:371 769 138  
OSSZ Rychnov nad Kněžnou Bc. Monika Štěpánková Ing. Jitka Behanová přízemí, vpravo od vstupních dveří do klientského centra
monika.stepankova@cssz.cz jitka.behanova@cssz.cz
 Tel:494 507 331 Tel: 494 507 348
OSSZ Semily Ing. Jaroslav Kučera Růžena Klémová v suterénu naproti schodišti
Jaroslav.Kucera@cssz.cz Ruzena.Klemova@cssz.cz
 Tel:481 651 513  Tel:481 651 111
OSSZ Sokolov Eva Holomojová Bc. Jitka Zahradníková přízemí, u zadního vchodu pro vstup zaměstnanců
eva.holomojova@cssz.cz jitka.zahradnikova@cssz.cz
 Tel:352 301 104  Tel:352 301 106
OSSZ Strakonice Bc. Marta Žižková Mgr. Alena Požárková ve 3. NP budovy A
Marta.Zizkova@cssz.cz Alena.Pozarkova@cssz.cz
 Tel:383 312 360  Tel:383 312 330
OSSZ Svitavy Mgr. Martin Pazdera Ing. Alena Šťastná vestibul budovy
martin.pazdera@cssz.cz alena.stastna@cssz.cz
 Tel:461 576 181 Tel: 461 576 151
OSSZ Šumperk Ing. Kateřina Vysoudilová Bc. Alena Prosová budova A, 2. patro, vedle sekreatriátu
katerina.vysoudilova@cssz.cz alena.prosova@cssz.cz 
 Tel:583 302 105 Tel.:583 302 123
OSSZ Tábor Bc. Jana Šádová Michaela Pocházková v 3. NP na chodbě u okna
jana.sadova@cssz.cz michaela.prochazkova@cssz.cz
 Tel:381 499 302  Tel:381 499 307
OSSZ Tachov Radek Ryšavý Bc. Tereza Wagerová ve vstupním vestibulu
e-mail: radek.rysavy@cssz.cz e-mail: tereza.wagerová@cssz.cz
 Tel:374 703 727 Tel. 374 703 758
OSSZ Teplice Eva Kabíčková Bc. Stanislava Čondlová chodba v přízemí budovy u bočního vchodu pro zaměstnance
Eva.Kabickova@cssz.cz Stanislava.Condlova@cssz.cz
 Tel:417 591 201  Tel:417 59
OSSZ Trutnov Mgr. Iva Lorencová Bc. Vendula Švejdarová 5. poschodí, proti schodišti
iva.lorencova@cssz.cz vendula.svejdarova@cssz.cz
 Tel:499 848 323  Tel: 499 848 342
OSSZ Třebíč Mgr. Rudolf Zelený Bc. Petr Procházka v prostoru chodby v 5. patře proti výtahu
rudolf.zeleny@cssz.cz petr.prochazka@cssz.cz
 Tel:568 830 302 Tel: 568 830 252
OSSZ Uherské Hradiště Bc. Pavel Beníček Bc. Jana Kolůchová za dveřmi vstupu na únikové schodiště ve 2. podlaží budovy
pavel.benicek@cssz.cz jana.koluchova@cssz.cz
 Tel:572 539 123  Tel:572 539 124
OSSZ Ústí nad Labem Ing. Zuzana Vintrová Karolína Vrúblová, DiS. v hale v 1. patře u výtahů
zuzana.vintrova@cssz.cz karolina.vrublova@cssz.cz
 Tel: 475 314 321 Tel: 475 314 320
OSSZ Ústí nad Orlicí Mgr. Jarmila Nacevová Bc. Martina Mančálová chodba ve 3. NP budovy B
jarmila.nacevova@cssz.cz martina.mancalova@cssz.cz
 Tel:465 563 345  Tel:465 563 392
OSSZ Vsetín Bc. Marcela Kuzdřálová Bc. Tomáš Kocůrek u služebního vstupu do dvora vpravo od dveří
marcela.kuzdralova@cssz.cz tomas.kocurek@cssz.cz
 Tel:571 810 155  Tel:571 810 131
OSSZ Vyškov Mgr Jiří Rozehnal, DiS. Ing. Milena Kratochvílová u východu z informačního střediska (v chodbě ke garáži)
Jiri.Rozehnal@cssz.cz Milena.Kratochvilova@cssz.cz
 Tel:950 198 181  Tel:950 198 193
OSSZ Zlín Bc. Eva Hotaříková Simona Střílková v prostoru 1. patra, vpravo (před vchodem do jídelny)
Eva.Hotarikova@CSSZ.cz Simona.Strilkova@cssz.cz
 Tel:577 041 300  Tel:577 041 530
OSSZ Znojmo JUDr. Marcela Císařová   v prostoru 1. PP proti výtahu
marcela.cisarova@cssz.cz  
 Tel:515 205 312  
OSSZ Žďár nad Sázavou Mgr. Anna Slámová Martina Krejčová V suterénu budovy, naproti výtahu
anna.slamova@cssz.cz martina.krejcova2@cssz.cz
 Tel:566 691 303  Tel:566 691 318
Pražská správa                       sociálního zabezpečení Mgr. Václava Vaňková   v prostoru klientského centra
vaclava.vankova@cssz.cz   
 Tel:283 104 400