ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Oznámení o protiprávním jednání


Oznámení o protiprávním jednání

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (oznamovatele) upravuje od 1. 8. 2023 zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V ústředí ČSSZ, na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení Brno (MSSZ Brno) je v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zřízena funkce tzv. příslušné osoby, která tato oznámení přijímá a vyhodnocuje. Příslušné osoby přijímají a vyhodnocují:

  • oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podané zaměstnancem ČSSZ, který pro ni pracuje v pracovním poměru nebo ve služebním poměru,
  • oznámení o porušení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie v konkrétně vyjmenovaných oblastech (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 10 a 12 tohoto zákona).

Oznamovatel může podat oznámení následujícími způsoby:

  • vložit do schránky, která je označena „Pro příjem oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.“ a je umístěna v sídle ČSSZ a v jednotlivých OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno dle místních podmínek,
  • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: zelena.schranka@cssz.cz nebo na e-mailovou adresu příslušné osoby,
  • příslušné osobě telefonicky nebo osobně.

ČSSZ vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) nebo i) zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Seznam příslušných osob v ČSSZ

Pracoviště Příslušná osoba Zástupce příslušné osoby Místo umístění schránky
„Pro příjem oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.“
Ústředí ČSSZ Ing. Zuzana Josková Mgr. Marcela Kotvaldová v prostorách vestibulu (vlevo u vchodu do jídelny)
zuzana.joskova@cssz.cz marcela.kotvaldova@cssz.cz
 Tel:257 062 256  Tel:257 062 391
MSSZ Brno Mgr. Jiří Sedláček Bc. Jitka Dvořáková v přízemí za dveřmi č. 36
jiri.sedláček@cssz.cz jitka.dvorakova3@cssz.cz
 Tel:950 197 229 Tel:950 197 224
MSSZ Brno                 pracoviště Gajdošova 7 Mgr. Jiří Sedláček  Bc. Jitka Dvořáková ve 2. poschodí na chodbě mezi dveřmi č. 222 a č. 221
jiri.sedlacek@cssz.cz jitka.dvorakova3@cssz.cz
 Tel:950 197 229 Tel:950 197 224
OSSZ Benešov Bc. Miluše Vandělíková Helena Daňková ve vestibulu budovy u vchodových dveří vlevo nad docházkovým terminálem
Miluse.Vandelikova@cssz.cz Helena.Dankova@cssz.cz
 Tel:317 762 420  Tel:317 762 582
OSSZ Beroun Bc. Marcela Šebestová Mgr. Ilona Svobodová  při vstupu do budovy u zadního vchodu pro zaměstnance
marcela.sebestova@cssz.cz Ilona.Svobodova2@cssz.cz
 Tel:311 690 121  Tel:311 690 115
OSSZ Blansko Mgr. Dagmar Kučerová Ing. Lenka Vaňousová ve 4. poschodí budovy OSSZ Blansko – naproti výtahu
dagmar.kucerova@cssz.cz lenka.vanousova@cssz.cz
 Tel:516 483 505   Tel:516 483 603
OSSZ Brno - venkov Bc. Markéta Horáková Mgr. Leona Knechtová 3. podlaží budovy OSSZ vedle sekretariátu ředitele (dveře č. 323)
marketa.horakova@cssz.cz leona.knechtova2@cssz.cz
Tel.: 950 197 160 Tel.: 950 197 140
OSSZ Bruntál Mgr. Bc. Petra Friedrichová   Přízemí, u zadního vchodu
petra.friedrichova@cssz.cz  
 Tel: 554 782 107  
OSSZ Břeclav Ing. Taťána Maňková Hana Sádlíková chodba přízemí,  u dveří č. 105
tatana.mankova@cssz.cz hana.sadlikova@cssz.cz
 Tel:950 198 140  Tel:950 198 148
OSSZ Česká Lípa Ing. Jitka Písaříková Bc. Ivana Řeháčková v prostorách vstupní chodby naproti informačnímu středisku.
jitka.pisarikova@cssz.cz ivana.rehackova@cssz.cz
 Tel:487 889 121  Tel:487 889 206
OSSZ České Budějovice Ing. Pavel Radosta Bc. Věra Badošková v klientském centru u recepce
pavel.radosta@cssz.cz vera.badoskova@cssz.cz
 Tel:777 472 941  Tel:775 594 143
OSSZ Český Krumlov Mgr. Alena Ribárová Řihoutová Bc. Vladimíra Krýzová v přízemí vedle schodiště
Alena.RibarovaRihoutova@cssz.cz Vladimira.Kryzova@cssz.cz
 Tel:380 777 126  Tel:380 777 141
OSSZ Děčín Bc. Hana Vospálková Ing. Miluše Fikrlová 3. NP u služebního vchodu zaměstnanců OSSZ
hana.vospalkova@cssz.cz miluse.fikrlova@cssz.cz 
 Tel:412 505 257  Tel:412 505 202
OSSZ Domažlice Bc. Lada Perglová   v copycentru mezi kancelářemi č. 217 a č. 218
lada.perglova@cssz.cz  
 Tel:379 772 319  
OSSZ Frýdek-Místek JUDr. Jana Adámková Ing. Ilona Klusová 2. NP, proti bočnímu schodišti
Jana.Adamkova@cssz.cz Ilona.Klusova@cssz.cz
 Tel:558 604 752 Tel: 558 604 704 
OSSZ Havlíčkův Brod Ing. Blanka Kárníková   spisovna v suterénu, dveře č. 10
blanka.karnikova@cssz.cz  
 Tel:569 465 340  
OSSZ Hodonín Simona Kopčanová Ing. Marcela Erlichová v prostorách chodby vpravo před zasedací místností
simona.kopcanova@cssz.cz marcela.erlichova@cssz.cz
 Tel:518 395 353  Tel:518 395 303
OSSZ Hradec Králové Bc. Ivana Tomášová Mgr. Eva Zmítková 5. podlaží, chodba u výtahu
ivana.tomasova@cssz.cz eva.zmítkova@cssz.cz
 Tel:495 076 190 Tel: 495 076 132
OSSZ Cheb Ing. Bubancová Dana  Bc. Petrášová Olga  v přízemí naproti schodišti u vstupu do I. NP
dana.bubancova@cssz.cz olga.petrasova@cssz.cz
 Tel:354 419 260  Tel:354 419 280
OSSZ Chomutov Ing. Radka Lichtenbergová Bc. Michaela Ehertová 3. patro, chodba, napravo od prosklených dveří
radka.lichtenbergova@cssz.cz michaela.ehertova@cssz.cz
 Tel:474 637 636  Tel:474 637 671
OSSZ Chrudim Bc. Irena Holetová Marie Panáková kuchyňka 5. NP
irena.holetova@cssz.cz marie.panakova@cssz.cz
 Tel:469 605 416 Tel: 469 605 419
OSSZ Jablonec nad Nisou Mgr. Monika Špidlenová Lenka Mašková u zadního vstupu pro zaměstnance do budovy
Monika.Spidlenova@cssz.cz Lenka.Maskova@cssz.cz
 Tel:483 356 132  Tel:483 356 131
OSSZ Jeseník Ing. Soňa Dvořáková   vedle sekretariátu ředitele
sona.dvorakova@cssz.cz  
 Tel:584 487 340  
OSSZ Jičín Ing. Milena Křelinová Vladimíra Morávková 2. patro, chodba před sekretariátem ředitele
milena.krelinova@cssz.cz vladimira.moravkova@cssz.cz
 Tel:. 493 773 190  Tel:493 773 175
OSSZ Jihlava Bc. Alena Hamršmídová   před místností č. 2.13 v 1. patře budovy A
Alena.Hamrsmidova@cssz.cz  
 Tel:567 142 218  
OSSZ Jindřichův Hradec Hana Holická Alena Vistořínová v budově A u vstupu pro zaměstnance
hana.holicka@cssz.cz alena.vistorinova@cssz.cz
 Tel:384 359 332  Tel:384 359 301
OSSZ Karlovy Vary Bc. Iveta Franková Ing. Jana Závodná v prostoru suterénu, vlevo před východem do dvora OSSZ
iveta.frankova@cssz.cz jana.zavodna@cssz.cz
 Tel:353 160 130 Tel: 353 160 418
OSSZ Karviná Mgr. Daniel Ondrúšek Mgr. Sylva Švehláková budova A, 2. patro u výtahu
Daniel.Ondrusek@cssz.cz Sylva.Svehlakova@cssz.cz
 Tel:596 305 322 Tel : 596 305 333
OSSZ Kladno Kateřina Nováková Bc. Leona Čermáková u zadního vchodu do budovy
email: katerina.novakova@cssz.cz email: leona.cermakova@cssz.cz
 Tel:312 827 183 Tel: 312 827 127
OSSZ Klatovy Mgr. Adriana Mlčáková   v prostorách podatelny OSSZ
adriana.mlcakova@cssz.cz  
 Tel:376 330 527  
OSSZ Kolín Jana Bubníková Pavlína Jarolímová 3. patro,chodba vpravo
jana.bubnikova@cssz.cz pavlina.jarolimova@cssz.cz
 Tel:321 731 123  Tel:321 731 120
OSSZ Kroměříž Mgr. Petr Vašák Ing. Hana Hýsková ve spojovací chodbě 1. patra budovy
Petr.Vasak@cssz.cz Hana.Hyskova@cssz.cz
 Tel:573 516 359  Tel:573 516 363
OSSZ Kutná Hora Jitka Dobiášová Mgr. Martina Radilová na pravé straně u hlavního vchodu do budovy OSSZ
email: jitka.dobiasova@cssz.cz  email: martina.radilova@cssz.cz
 Tel:327 583 311 Tel: 327 583 320
OSSZ Liberec Mgr. Monika Jägerová Ing. Simona Plavcová při vstupu zaměstnaneckým schodištěm do zázemí klientské haly
monika.jagerova@cssz.cz simona.plavcova@cssz.cz
 Tel:485 236 517 Tel.:485 236 420
OSSZ Litoměřice Jana Venhodová Bc. Markéta Gajdošová v prostorách vestibulu vlevo mezi výtahem a elektronickou docházkou
jana.venhodova@cssz.cz marketa.gajdosova@cssz.cz
 Tel:416 719 410  Tel:416 719 404
OSSZ Louny Ing. Hana Kovaříková Petra Matějková na chodbě v suterénu (u vstupu do archivů)
hana.kovarikova2@cssz.cz petra.matejkova@cssz.cz
 Tel:415 627 334 Tel: 415 627 317
OSSZ Mělník Martina Mašková Ing. Olga Fiedlerová 1. patro za rohem schodiště vlevo
mail: martina.maskova@cssz.cz mail: olga.fiedlerova@cssz.cz
 Tel: 315 650 816 Tel.: 315 650 835
OSSZ Mladá Boleslav Bc. Lucie Kouřilová MPA             Iveta Hercíková přízemí na konci chodby u dveří č. 9
Lucie.Kourilova@cssz.cz Iveta.Hercikova@cssz.cz
 Tel:326 792 173 Tel: 326 792 172
OSSZ Most Ing. Kateřina Jakubašeková Bc. Helena Kopejsková při vstupu do budovy u vchodu pro zaměstnance
Katerina.Jakubasekova@cssz.cz Helena.Kopejskova@cssz.cz
 Tel:476 131 313 Tel: 476 131 105
OSSZ Náchod Ilona Škodová Kateřina Jedináková v prostoru vstupu
ilona.skodova@cssz.cz katerina.jedinakova@cssz.cz
 Tel:491 401 336  Tel:491 401 354
OSSZ Nový Jičín Bc. Miroslava Mauerová, DiS. Ing. Pavlína Lajchová přízemí, vedle podatelny
miroslava.mauerova@cssz.cz pavlina.lajchova@cssz.cz
 Tel:556 769 410  Tel:556 769 311
OSSZ Nymburk Bc. Vladimíra Jírovcová Zdeňka Klancová při vstupu do budovy u vchodu pro zaměstnance
vladimimira.jirovcova@cssz.cz zdenka.klancova@cssz.cz
 Tel:325 503 590  Tel:325 503 570
OSSZ Olomouc Mgr. Petra Sůvová Ing. Tomáš Stejskal 1.NP, vedle docházkového systému
Petra.Suvova@cssz.cz Tomas.Stejskal@cssz.cz
 Tel:585 708 292 Tel:585 708 294
OSSZ Opava RNDr.Bc. Tomáš Garšic Martina Haburová 4. NP u výtahu
Tomas.Garsic@cssz.cz Martina.Haburova@cssz.cz
 Tel:553 604 427  Tel:553 604 253
OSSZ Ostrava Mgr. Lada Šupčíková Ing. Martina Havlásková prostory chodby 6. NP
lada.supcikova@cssz.cz martina.havlaskova@cssz.cz
 Tel:596 662 291 Tel:596 662 504
OSSZ Pardubice Ing. Blümelová Martina Mgr. Ivana Stefanovová 2. patro v prostorách chodby vedle kanceláře číslo dveří 207
martina.blumelova@cssz.cz ivana.stefanovová@cssz.cz
 Tel:466 742 133 Tel: 466 742 107
OSSZ Pelhřimov Mgr. Milena Rýdlová Ing. Eliška Zedníčková v přízemí, vlevo od vchodu do budovy
milena.rydlova@cssz.cz eliska.zednickova@cssz.cz
 Tel:566 800 140 Tel:566 800 150
OSSZ Písek Ing. Jana Kropáčková Ing. Ivana Bednářová v klientském centru u podatelny
Jana.Kropackova@cssz.cz Ivana.Bednarova@cssz.cz
 Tel:382 765 200  Tel:382 765 311
OSSZ Plzeň - jih Mgr. Denisa Raabová Eva Hrádková v rohu chodby v přízemí proti schodišti
denisa.raabova@cssz.cz eva.hradkova@cssz.cz
 Tel:377 426 143  Tel:377 426 113
OSSZ Plzeň - město JUDr. Martin Šíp Ing. Hana Květová v přízemí vpravo u zadního vchodu do budovy z parkoviště
Martin.Sip@cssz.cz Hana.Kvetova@cssz.cz
 Tel:377 486 300 Tel:377 486 111
OSSZ Plzeň - sever Ing. Hana Škabradová Vlasta Hynková chodba u výtahu ve 3. patře
Hana.Skabradova@cssz.cz Vlasta.Hynkova@cssz.cz
 Tel:377 205 307  Tel:377 205 359
OSSZ Praha - východ Bc. Kateřina Ptáčková Anna Matoušková přízemí budovy, vstupní hala, vedle stanoviště ostrahy
katerina.ptackova@cssz.cz anna.matouskova@cssz.cz
 Tel: 284 005 460 Tel: 284 005 484
OSSZ Praha - západ Bc. Šárka Bubeníčková, DiS   přízemí budovy, vstupní hala, vedle stanoviště ostrahy
sarka.bubenickova@cssz.cz  
 Tel:284 005 380  
OSSZ Prachatice Ing. Iva Stöhrová Dagmar Karešová, DiS. v přízemí vedle schodiště
iva.stohrova@cssz.cz dagmar.karesova@cssz.cz
 Tel:388 304 121  Tel:388 304 139
OSSZ Prostějov Ing. Josef Németh Bc. Lukáš Kosjančuk, DiS. 3.NP, chodba mezi bloky B a C, naproti schodišti
josef.nemeth@cssz.cz lukas.kosjancuk@cssz.cz
 Tel:950 190 801  Tel:950 190 867
OSSZ Přerov Ing. Šárka Dušánková Mgr. Martina Černá 6. NP, vedle sekretariátu ředitelky
sarka.dusankova@cssz.cz martina.cerna4@cssz.cz
 Tel:581 277 207 Tel:581 277 279
OSSZ Příbram Miluše Lexová Kateřina Polívková u vchodu, vedle docházkového systému, před výtahem
miluse.lexova@cssz.cz katerina.polivkova@cssz.cz
 Tel:318 649 355  Tel:318 649 314
OSSZ Rakovník Bc. Miluše Boušková, DiS Mgr. Kubička Martin při vstupu do budovy u vchodu pro zaměstnance
miluse.bouskova@cssz.cz martin.kubicka@cssz.cz
 Tel:313 285 070  Tel:313 285 071
OSSZ Rokycany Eva Tycová   v prostoru haly ve 2. NP vlevo za vstupními dveřmi
eva.tycova@cssz.cz  
 Tel:371 769 138  
OSSZ Rychnov nad Kněžnou Bc. Monika Štěpánková Ing. Jitka Behanová přízemí, vpravo od vstupních dveří do klientského centra
monika.stepankova@cssz.cz jitka.behanova@cssz.cz
 Tel:494 507 331 Tel: 494 507 348
OSSZ Semily Ing. Jaroslav Kučera Růžena Klémová v suterénu naproti schodišti
Jaroslav.Kucera@cssz.cz Ruzena.Klemova@cssz.cz
 Tel:481 651 513  Tel:481 651 111
OSSZ Sokolov Eva Holomojová Bc. Jitka Zahradníková přízemí, u zadního vchodu pro vstup zaměstnanců
eva.holomojova@cssz.cz jitka.zahradnikova@cssz.cz
 Tel:352 301 104  Tel:352 301 106
OSSZ Strakonice Bc. Marta Žižková Mgr. Alena Požárková ve 3. NP budovy A
Marta.Zizkova@cssz.cz Alena.Pozarkova@cssz.cz
 Tel:383 312 360  Tel:383 312 330
OSSZ Svitavy Mgr. Martin Pazdera Ing. Alena Šťastná vestibul budovy
martin.pazdera@cssz.cz alena.stastna@cssz.cz
 Tel:461 576 181 Tel: 461 576 151
OSSZ Šumperk Ing. Kateřina Vysoudilová Bc. Alena Prosová budova A, 2. patro, vedle sekreatriátu
katerina.vysoudilova@cssz.cz alena.prosova@cssz.cz 
 Tel:583 302 105 Tel.:583 302 123
OSSZ Tábor Bc. Jana Šádová Michaela Pocházková v 3. NP na chodbě u okna
jana.sadova@cssz.cz michaela.prochazkova@cssz.cz
 Tel:381 499 302  Tel:381 499 307
OSSZ Tachov Radek Ryšavý Bc. Tereza Wagerová ve vstupním vestibulu
e-mail: radek.rysavy@cssz.cz e-mail: tereza.wagerová@cssz.cz
 Tel:374 703 727 Tel. 374 703 758
OSSZ Teplice Eva Kabíčková Bc. Stanislava Čondlová chodba v přízemí budovy u bočního vchodu pro zaměstnance
Eva.Kabickova@cssz.cz Stanislava.Condlova@cssz.cz
 Tel:417 591 201  Tel:417 59
OSSZ Trutnov Mgr. Iva Lorencová Bc. Vendula Švejdarová 5. poschodí, proti schodišti
iva.lorencova@cssz.cz vendula.svejdarova@cssz.cz
 Tel:499 848 323  Tel: 499 848 342
OSSZ Třebíč Mgr. Rudolf Zelený Bc. Petr Procházka v prostoru chodby v 5. patře proti výtahu
rudolf.zeleny@cssz.cz petr.prochazka@cssz.cz
 Tel:568 830 302 Tel: 568 830 252
OSSZ Uherské Hradiště Bc. Pavel Beníček Bc. Jana Kolůchová za dveřmi vstupu na únikové schodiště ve 2. podlaží budovy
pavel.benicek@cssz.cz jana.koluchova@cssz.cz
 Tel:572 539 123  Tel:572 539 124
OSSZ Ústí nad Labem Ing. Zuzana Vintrová Karolína Vrúblová, DiS. v hale v 1. patře u výtahů
zuzana.vintrova@cssz.cz karolina.vrublova@cssz.cz
 Tel: 475 314 321 Tel: 475 314 320
OSSZ Ústí nad Orlicí Mgr. Jarmila Nacevová Bc. Martina Mančálová chodba ve 3. NP budovy B
jarmila.nacevova@cssz.cz martina.mancalova@cssz.cz
 Tel:465 563 345  Tel:465 563 392
OSSZ Vsetín Bc. Marcela Kuzdřálová Bc. Tomáš Kocůrek u služebního vstupu do dvora vpravo od dveří
marcela.kuzdralova@cssz.cz tomas.kocurek@cssz.cz
 Tel:571 810 155  Tel:571 810 131
OSSZ Vyškov Mgr Jiří Rozehnal, DiS. Ing. Milena Kratochvílová u východu z informačního střediska (v chodbě ke garáži)
Jiri.Rozehnal@cssz.cz Milena.Kratochvilova@cssz.cz
 Tel:950 198 181  Tel:950 198 193
OSSZ Zlín Bc. Eva Hotaříková Simona Střílková v prostoru 1. patra, vpravo (před vchodem do jídelny)
Eva.Hotarikova@CSSZ.cz Simona.Strilkova@cssz.cz
 Tel:577 041 300  Tel:577 041 530
OSSZ Znojmo JUDr. Marcela Císařová   v prostoru 1. PP proti výtahu
marcela.cisarova@cssz.cz  
 Tel:515 205 312  
OSSZ Žďár nad Sázavou Mgr. Anna Slámová Martina Krejčová V suterénu budovy, naproti výtahu
anna.slamova@cssz.cz martina.krejcova2@cssz.cz
 Tel:566 691 303  Tel:566 691 318
Pražská správa                       sociálního zabezpečení Mgr. Václava Vaňková   v prostoru klientského centra
vaclava.vankova@cssz.cz   
 Tel:283 104 400