ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Ostatní české instituce


Věcné dávky zdravotního pojištění

Příslušné instituce* – zdravotní pojišťovna, u které je osoba pojištěna

Styčné místo ** – Kancelář ZP

Dávky v nezaměstnanosti

Příslušné instituce * – kontaktní pracoviště Úřadu práce

Styčné místo ** – Úřad práce ČR – Generální ředitelství

https://www.uradprace.cz/

 

Rodinné dávky

Příslušné instituce * – krajské pobočky Úřadu práce

Styčné místo** – Úřad práce ČR – Generální ředitelství

https://www.uradprace.cz/

 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Příslušné instituce*:

  • Náhrady za škodu – zaměstnavatel, event. v jeho zastoupení Kooperativa pojišťovna, a. s. nebo Česká pojišťovna, a. s.
  • Věcné dávky – zdravotní pojišťovna, u které je osoba pojištěna

Styčné místo** – Kooperativa pojišťovna, a. s.

 

 

*Příslušná  instituce – instituce, která rozhoduje o nároku na dávku z dané oblasti sociálního zabezpečení členského státu

** Styčné místo  instituce zastřešující danou oblast sociálního zabezpečení v členském státě