ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Časopis Národní pojištění


Vydávání tištěného měsíčníku Národní pojištění je ukončeno k 31. 12. 2020. Číslo 12/2020 je poslední v jeho více jak padesátileté historii. Jednalo se o odborný měsíčník, který byl zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přinášel novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechyběly ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídali přední odborníci na dotazy čtenářů. V informování klientů budeme i nadále pokračovat, jen budeme využívat nové digitální komunikační prostředky. Předseda redakční rady časopisu Národní pojištění Mgr. Pavel Krejčí se rozloučil se čtenáři krátkou úvahou nad tímto trendem. – viz přiložené pdf. (PDF 378,93 kB)
Máte-li zájem o některé ze starších čísel časopisu, kontaktujte nás emailem na adrese: redakce@cssz.cz

Archiv