ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Nemocenské pojištění


Nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno  zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.