ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nemocenské pojištění


Nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno  zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.