ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

ePortál ČSSZ


Provoz ePortálu ČSSZ se řídí těmito právními předpisy (odkazy směřují na Portál veřejné správy):

  • zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
  • zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“),
  • vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.