ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kontroly údajů datové věty PVPOJ09


(kontroly údajů mezi sebou, vedle kontrol na povinnost, datový typ a  délku údaje a kontrolu hodnoty proti číselníkové).

Důležitá poznámka: Během testování v testostovacím prostředí nejsou některé kontroly prováděny.

 • pokud je slevyPocetZamestnancu vyplněno a hodnota různá od 0, pak musí být vyplněno i slevyVyse a hodnota musí být také různá od 0, a naopak
 • měsíc určený kombinací „rok“ a „mesic“ musí být >= 2009-09 (tedy září 2009)
 • datumVyplneni <= "datumPodani"
 • datumVyplneni > poslední den kalendářního měsíce určeného pomocí kombinace "rok mesic“
 • uhrnPojistneho + uhrnPojistnehoDuchodove = pojistneCelkem
 • uhrnPojistneho + uhrnPojistnehoDuchodove – slevyVyse (je-li nevyplněno tak se bere hodnota 0) = rozdilPojistneSlevy
 • nemocenskaCastka + osetrovneCastka + vypomocMaterstviCastka + vyrovnavaciPrispevekMaterstviCastka = uhrnVyplacenychDavek
 • uhrnPojistneho + uhrnPojistnehoDuchodove - slevyVyse  - polovinaZuctovanychNahrad  - nemocenskeCastka - osetrovneCastka - vypomocMaterstviCastka – vyrovnavaciPrispevekMaterstviCastka = rozdilPojistneSlevyDavky
 • sazba je rovno 1 pokud rok = 2009, sazba je rovno 1 nebo 2 pokud je rok > 2009
 • v případě záznamů typu „S“ nebo „Z“ je povinně vyplněno CorrID stornovaného záznamu (CorrIDStorna) a poznámka (poznamka) a jedná se o CorrID existujícího záznamu e - Podání Přehledu zaměstnavatele
 • v případě záznamů typu „S“ nebo „Z“ je povinně vyplněno CorrIDStorna, které musí existovat v databázi DIS; zároveň musí platit, že variabilní symbol (vs) zpracovávaného záznamu je shodný s variabilním symbolem stornovaného záznamu (CorrIDStorna)
 • pokud je datum podání (datumPodani) větší než (dvacátého v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci určeném elementy mesic a rok, resp. pokud dvacátého není pracovní den tak nejbližší pracovní den do půlnoci), pak nesmí být vyplněny atributy slevyVyse, resp. mohou být vyplněny hodnotou 0 (nula)
  • návrh chybového hlášení: „Zadaná data odporují zák. 589/1992 Sb. § 21a odst. 6: Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží; slevu na pojistném nelze uplatnit zpětně (hodnota slevyVyse musí být prázdná nebo nulová)“