ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informativní výpočet důchodového věku ve Slovenské republice


Slovenská Sociální pojišťovna zveřejnila na svých webových stránkách kalkulačku na informativní výpočet důchodového věku v Slovenské republice. Kalkulačka umožňuje výpočet přesného data dovršení důchodového věku se zohledněním péče o děti a výkonu zaměstnání ve zvýhodněné kategorii, přičemž je v ní zapracována i změnu důchodového věku od 1. 1. 2017. Součástí kalkulačky je Uživatelská příručka a Návod na vyplnění.