ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Informace pro uchazeče o volná místa ve služebním poměru


Jaké je pracovat u nás

 • práce u jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice
 • smysluplná práce, jejímž cílem je pomoc lidem
 • vyšší míra jistoty a stability

Další benefity a možnosti slaďování osobního a rodinného života s výkonem státní služby v ČSSZ

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů placeného indispozičního volna (sick days)
 • až 5 dnů placeného volna k individuálním studijním účelům
 • další placené překážky navíc oproti soukromé sféře a samosprávným celkům
  • Konkrétně se jedná o:
   • 2 dny navíc pro otce dítěte v období 6 týdnů po narození dítěte k péči o matku a dítě po porodu,
   • 1 den k účasti na svatbě sourozence nebo vnoučete,
   • 1 den k uzavření registrovaného partnerství,
   • 1 den k doprovodu dítěte do základní školy v první den jeho povinné školní docházky a zpět,
   • 1 den k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete a
   • 1 den v kalendářním roce k zařízení osobních záležitostí.
 • stravenky v hodnotě 100 Kč (příspěvek zaměstnance pouze 20 Kč)
 • příspěvek na penzijní spoření (doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění) nebo víceúčelové poukázky na kulturu a sport (Gallery Beta)
 • péče o dítě v dětské skupině
  • Možnost umístit dítě ve věku od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky do dětské skupiny (zatím pouze na Pražské správě sociálního zabezpečení, tj. Praha 8).
 • pružná služební doba
  • V pondělí až čtvrtek je na pražském ústředí ČSSZ (nikoli na Pražské správě sociálního zabezpečení ani na Pracovišti pro Prahu a Střední Čechy, které také sídlí v Praze) povinný úsek služební doby od 9:00 do 14:00 a v pátek není pevný úsek stanoven. Volitelný úsek je mezi 6:00 a 18:00 před a po povinném úseku. Na pracovištích České správy sociálního zabezpečení a na okresních správách sociálního zabezpečení je povinný úsek v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00, v pátek taktéž není pevný úsek stanoven. V některých výjimečných případech, kdy to není s ohledem na povahu vykonávaných činností či provozní podmínky možné, se pružné rozvržení služební doby neuplatní (např. práce vykonávané ve směnném režimu nebo v call centrech). Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • možnost povolení odchylného rozvržení služební doby
  • V případech, kdy se neuplatní pružné rozvržení služební doby (viz výše), může daný státní zaměstnanec požádat o odchylné rozvržení služební doby. Pokud to nebude bránit řádnému provozu, bude takové žádosti vyhověno. Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • možnost povolení kratší služební doby
  • Státní zaměstnanec může požádat o povolení kratší služební doby. Pokud to je z provozních důvodů možné, bude takové žádosti vyhověno. Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • možnost povolení výkonu státní služby z jiného místa (home-office)
  • Státní zaměstnanec může požádat o výkon státní služby zčásti z jiného místa (tzv. homeoffice). Při posuzování této žádosti bude brán ohled zejména na povahu vykonávaných činností (není to možné např. u činností, které vyžadují osobní styk s klienty či práci se spisy na pracovišti) a další provozní aspekty. Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • celostátní volejbalový turnaj a jiné sportovní a kulturní akce
 • možnost průběžného vzdělávání
 • MS Office 365 ProPlus licence pro domácí využití zdarma
 • zvýhodněné zaměstnanecké tarify na telefon, internet a TV 

Základní podmínky výkonu státní služby (PDF 1,04 MB)