ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace pro uchazeče o volná místa v pracovním poměru


Jaké je pracovat u nás?

 • práce u jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice
 • smysluplná práce, jejímž cílem je pomoc lidem
 • vyšší míra jistoty a stability

Další benefity a možnosti slaďování osobního, rodinného a pracovního života v ČSSZ:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů placeného indispozičního volna (sick days)
 • stravenky v hodnotě 100 Kč (příspěvek zaměstnance pouze 20 Kč)
 • příspěvek na penzijní spoření (doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění) nebo víceúčelové poukázky na kulturu a sport (Gallery Beta)
 • péče o dítě v dětské skupině
  • Možnost umístit dítě ve věku od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky do dětské skupiny (zatím pouze na Pražské správě sociálního zabezpečení, tj. Praha 8).
 • pružná pracovní doba
  • V pondělí až čtvrtek je na pražském ústředí ČSSZ (nikoli na Pražské správě sociálního zabezpečení ani na Pracovišti pro Prahu a Střední Čechy, které také sídlí v Praze) povinný úsek pracovní doby od 9:00 do 14:00 a v pátek od 9:00 do 13:00. Volitelný úsek je mezi 6:00 a 18:00 před a po povinném úseku. Na pracovištích České správy sociálního zabezpečení a na okresních správách sociálního zabezpečení je povinný úsek v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 13:00. V některých výjimečných případech, kdy to není s ohledem na povahu vykonávaných činností či provozní podmínky možné, se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní (např. práce vykonávané ve směnném režimu nebo v call centrech). Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • možnost povolení odchylného rozvržení pracovní doby
  • V případech, kdy se neuplatní pružné rozvržení pracovní doby (viz výše), může daný zaměstnanec požádat o odchylné rozvržení pracovní doby. Pokud to nebude bránit řádnému provozu, bude takové žádosti vyhověno. Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • možnost povolení kratší pracovní doby
  • Zaměstnanec může požádat o povolení kratší pracovní doby. Pokud to je z provozních důvodů možné, bude takové žádosti vyhověno. Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • možnost povolení výkonu práce z jiného místa (home-office)
  • Zaměstnanec může požádat o výkon práce zčásti z jiného místa (tzv. homeoffice). Při posuzování této žádosti bude brán ohled zejména na povahu vykonávaných činností (není to možné např. u činností, které vyžadují osobní styk s klienty či práci se spisy na pracovišti) a další provozní aspekty. Bližší informace ve vztahu ke konkrétní pozici budou sděleny v případě zájmu na přijímacím pohovoru.
 • celostátní volejbalový turnaj a jiné sportovní a kulturní akce
 • možnost průběžného vzdělávání
 • MS Office 365 ProPlus licence pro domácí využití zdarma
 • zvýhodněné zaměstnanecké tarify na telefon, internet a TV