ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Problémy při fakturaci zdravotních výkonů


Úsekem LPS ČSSZ byl proveden rozbor všech nedostatků, které zdržují a prodražují proces likvidace faktur za zdravotní výkony.

Kromě chyb, které jdou na vrub pracovníků LPS, se však vyskytují i chyby způsobené účtovateli (ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními), které pracovníci LPS mohou bohužel ovlivnit pouze tím, že faktury vracejí zpět.

Jedná se o následující nedostatky:

  • není uvedeno datum provedení účtovaného výkonu
  • nesrovnalosti v datech [datum provedení výkonu je dřívější než datum na žádosti (na žádance) o jeho provedení, datum fakturace je dřívější než datum provedení výkonu]
  • chybné IČ účtovatele
  • chybná adresa účtovatele
  • chybné číslo účtu účtovatele
  • účtování výkonů provedených pro různé referáty LPS na jedné faktuře
  • fakturování již dříve uhrazených zdravotních výkonů
  • chybějící číslo faktury
  • provádění neúčetních oprav na faktuře (např. číslo faktury, účtovaná částka)

Na základě dlouhodobých zkušeností je LPS ČSSZ toho názoru, že doba splatnosti faktur, kterou stanovují někteří ošetřující lékaři, je příliš krátká a v praxi působí kontraproduktivně z hlediska obou stran. V případech, kdy je zřejmé, že bude překročena, musí pracovník LPS vyjednat s účtujícím lékařem prodloužení doby splatnosti. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je požadována úhrada faktury do 14 dnů, dochází k těmto situacím neúměrně často, což je časově i finančně nákladné. LPS ČSSZ spatřuje optimální řešení v dohodě na stanovení reálné lhůty splatnosti v délce 30 dnů.