ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e - Podání ONZ


ONZ 2022

Datové věty platné od 1.4.2022

Upozorňujeme, že u ONZ 2022 je nasazena validace vůči XSD schématu. To znamená, že není možné datovou větu zasílat s prázdnými nepovinnými elementy.

14.3.2022 byla do testovacího prostředí nasazena nová datová věta ONZ 2022 verze 1.1, která umožňuje zasílání dat původně určených pouze pro starší ONZ 2009.

V produkčním prostředí budou od 1.4.2022 do 30. 9. 2022 obě datové věty (ONZ 2022 verze 1.0 a ONZ 2022 verze 1.1) přijímány souběžně.

Ukončení příjmu datové věty ONZ 2009 (vztahující se k období do 31.3.2022) nebylo stanoveno.

Datová věta ONZ 2022 verze 1.1 umožňující zasílat data bez omezení časovým intervalem:

Hodnoty namespace pro datovou větu ONZ 2022 verze 1.1 xmlns="http://schemas.cssz.cz/ONZ2022", version="1.1", eType="ONZ22“

 • Datová věta ONZ2022 verze 1.1 (PDF 855,15 kB) aktualizováno k 13. 4. 2022
  (Byla opravena chyba v popisu elementu: employee.attachs.attach.name - Podporované formáty dle přípon souborů xls a xlsx.
  30.3.2022 - Byly rozvolněny logické kontroly u elementu employee.fro: datum nástupu do zaměstnání <= datum platnosti od / oprava, změna ze dne. 
  Byly upřesněny vysvětlivky k vyplnění u elementu Employee.job.to: Pro akce 6, 9 a 10 se neuvádí.)
  (22.3.2022 - Byly zrušeny logické kontroly u elementů: employee.unemplcomp.mltincomeA, employee.unemplcomp.mltincomeB, employee.unemplcomp.mltincomeZPA, employee.unemplcomp.mltincomeZPB.)

Pravidla používání ONZ_2022 verze 1.1 pro jednotlivé akce ONZ v závislosti na časovém intervalu, resp. datu platnosti akce (https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-onz).

TYPY AKCÍ:

 • AKCE 1 - oznámení nástupu do zaměstnání – musí být navázáno na datum nástupu do zaměstnání, kdy pokud bude vyplněno datum nástupu do zaměstnání >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude datum nástupu do zaměstnání < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde se budou navíc povinně vyplňovat i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou povinné.
 • AKCE 1 - oznámení nástupu do zaměstnání a současně skončení doby zaměstnání jedním tiskopisem (v případech, kdy do 8 dnů, popř. v dohodnuté lhůtě, ode dne nástupu do zaměstnání dojde k jeho skončení) - musí být navázáno na datum skončení zaměstnání, kdy pokud bude vyplněno datum skončení zaměstnání >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude datum skončení zaměstnání < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_ 2022, kde se budou navíc povinně vyplňovat i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou povinné. Dále se nebudou vyplňovat (nebude je možné vůbec vyplnit – zobrazit – tedy budou „zaslepené“) žádné nové údaje pro ÚP týkající se podpory v nezaměstnanosti, tedy údaje „Důvod neposkytnutí podkladů“, „Druh zaměstnání“, „Doba důchodového pojištění od“, „Doba důchodového pojištění do“, „odchodné/odbytné/odstupné náleží“, „Odchodné – násobek příjmu“, „Odbytné – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 1 ZP) – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 2 ZP) – násobek příjmu“, „Odchodné/odbytné/odstupné vyplaceno v plné výši“, „Průměrný čistý měsíční výdělek“, „Důvod ukončení služebního poměru“, „Důvod ukončení pracovněprávního vztahu“.
 • AKCE 2 - oznámení skončení doby zaměstnání – musí být navázáno na datum skončení zaměstnání, kdy pokud bude vyplněno datum skončení zaměstnání >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude datum skončení zaměstnání < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde bude v případě potřeby možné vyplnit i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou nepovinné. Dále se nebudou vyplňovat (nebude je možné vůbec vyplnit – zobrazit – tedy budou „zaslepené“) žádné nové údaje pro ÚP týkající se podpory v nezaměstnanosti, tedy údaje „Důvod neposkytnutí podkladů“, „Druh zaměstnání“, „Doba důchodového pojištění od“, „Doba důchodového pojištění do“, „ odchodné/odbytné/odstupné náleží“, „Odchodné – násobek příjmu“, „Odbytné – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 1 ZP) – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 2 ZP) – násobek příjmu“, „Odchodné/odbytné/odstupné vyplaceno v plné výši“, „Průměrný čistý měsíční výdělek“, „Důvod ukončení služebního poměru“, „Důvod ukončení pracovněprávního vztahu“.
 • AKCE 3 - oznámení změny nahlášených údajů – musí být navázáno na datum změny, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Změna“ uvádí datum, od kterého platí změna tohoto údaje, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde bude v případě potřeby možné vyplnit i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou nepovinné. Dále se nebudou vyplňovat (nebude je možné vůbec vyplnit – zobrazit – tedy budou „zaslepené“) žádné nové údaje pro ÚP týkající se podpory v nezaměstnanosti, tedy údaje „Důvod neposkytnutí podkladů“, „Druh zaměstnání“, „Doba důchodového pojištění od“, „Doba důchodového pojištění do“, „ odchodné/odbytné/odstupné náleží“, „Odchodné – násobek příjmu“, „Odbytné – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 1 ZP) – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 2 ZP) – násobek příjmu“, „Odchodné/odbytné/odstupné vyplaceno v plné výši“, „Průměrný čistý měsíční výdělek“, „Důvod ukončení služebního poměru“, „Důvod ukončení pracovněprávního vztahu“.
 • AKCE 5 - hlášení oprav nahlášených údajů – musí být navázáno na datum opravy, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Oprava“ uvádí datum vyhotovení opravovaného tiskopisu ONZ, tedy datum, kdy bylo původní ONZ s chybným údajem vyhotoveno, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde bude v případě potřeby možné vyplnit i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou nepovinné. Dále se nebudou vyplňovat (nebude je možné vůbec vyplnit – zobrazit – tedy budou „zaslepené“) žádné nové údaje pro ÚP týkající se podpory v nezaměstnanosti, tedy údaje „Důvod neposkytnutí podkladů“, „Druh zaměstnání“, „Doba důchodového pojištění od“, „Doba důchodového pojištění do“, „ odchodné/odbytné/odstupné náleží“, „Odchodné – násobek příjmu“, „Odbytné – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 1 ZP) – násobek příjmu“, „Odstupné (§ 67 odst. 2 ZP) – násobek příjmu“, „Odchodné/odbytné/odstupné vyplaceno v plné výši“, „Průměrný čistý měsíční výdělek“, „Důvod ukončení služebního poměru“, „Důvod ukončení pracovněprávního vztahu“.
 • AKCE 6 - oznámení převodu zaměstnance – i když se jedná o akci u otevřeného PV, tak vzhledem k vypuštěným údajům po 1.4.2022 (nepovinné k vyplnění), musí být navázáno na datum převodu zaměstnance, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Převod zaměstnance k jinému VS“ uvádí datum, od kterého převod platí, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde bude v případě potřeby možné vyplnit i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou nepovinné.
 • AKCE 9 - oznámení vzniku příslušnosti k českým právním předpisům – i když se jedná o akci u otevřeného PV, tak vzhledem k vypuštěným údajům po 1.4.2022 (nepovinné k vyplnění), musí být navázáno na datum vzniku příslušnosti k ČPP, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Vznik příslušnosti k ČPP“ uvádí datum, od kterého vznik platí, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde bude v případě potřeby možné vyplnit i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou nepovinné.
 • AKCE 10 - oznámení skončení příslušnosti k českým právním přepisům – i když se jedná o akci u otevřeného PV, tak vzhledem k vypuštěným údajům po 1.4.2022 (nepovinné k vyplnění), musí být navázáno na datum skončení příslušnosti k ČPP, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Skončení příslušnosti k ČPP“ uvádí datum, od kterého skončení platí, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ, resp. se může použít nová DV ONZ_2022, kde bude v případě potřeby možné vyplnit i údaje „Kód zdravotní pojišťovny“ a „Název před. Orgánu NP (mimo ČSSZ)“ – tedy budou nepovinné.

Datová věta ONZ 2022 verze 1.0

Hodnoty namespace pro datovou větu ONZ 2022 verze 1.0 xmlns="http://schemas.cssz.cz/ONZ2022", version="1.0", eType="ONZ22“

 • Datová věta ONZ2022 verze 1.0 (PDF 845,13 kB) aktualizováno k 30. 3. 2022
  (Byly rozvolněny logické kontroly u elementu employee.fro: datum nástupu do zaměstnání <= datum platnosti od / oprava, změna ze dne.
  Byly upřesněny vysvětlivky k vyplnění u elementu Employee.job.to: Pro akce 6, 9 a 10 se neuvádí.)
  (22.3.2022 - Byly zrušeny logické kontroly u elementů: employee.unemplcomp.mltincomeA, employee.unemplcomp.mltincomeB, employee.unemplcomp.mltincomeZPA, employee.unemplcomp.mltincomeZPB.)

Pravidla používání ONZ_2022 verze 1.0 a ONZ 2009 (aktuálně platného) pro jednotlivé akce ONZ v závislosti na časovém intervalu, resp. datu platnosti akce (https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-onz).

TYPY AKCÍ:

 • AKCE 1 - oznámení nástupu do zaměstnání – musí být navázáno na datum nástupu do zaměstnání, kdy pokud bude vyplněno datum nástupu do zaměstnání >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude datum nástupu do zaměstnání < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 1 - oznámení nástupu do zaměstnání a současně skončení doby zaměstnání jedním tiskopisem (v případech, kdy do 8 dnů, popř. v dohodnuté lhůtě, ode dne nástupu do zaměstnání dojde k jeho skončení) - musí být navázáno na datum skončení zaměstnání, kdy pokud bude vyplněno datum skončení zaměstnání >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude datum skončení zaměstnání < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 2 - oznámení skončení doby zaměstnání – musí být navázáno na datum skončení zaměstnání, kdy pokud bude vyplněno datum skončení zaměstnání >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude datum skončení zaměstnání < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 3 - oznámení změny nahlášených údajů – musí být navázáno na datum změny, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Změna“ uvádí datum, od kterého platí změna tohoto údaje, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 5 - hlášení oprav nahlášených údajů – musí být navázáno na datum opravy, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Oprava“ uvádí datum vyhotovení opravovaného tiskopisu ONZ, tedy datum, kdy bylo původní ONZ s chybným údajem vyhotoveno, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 6 - oznámení převodu zaměstnance – i když se jedná o akci u otevřeného PV, tak vzhledem k vypuštěným údajům po 1.4.2022 (nepovinné k vyplnění), musí být navázáno na datum převodu zaměstnance, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Převod zaměstnance k jinému VS“ uvádí datum, od kterého převod platí, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 9 - oznámení vzniku příslušnosti k českým právním předpisům – i když se jedná o akci u otevřeného PV, tak vzhledem k vypuštěným údajům po 1.4.2022 (nepovinné k vyplnění), musí být navázáno na datum vzniku příslušnosti k ČPP, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Vznik příslušnosti k ČPP“ uvádí datum, od kterého vznik platí, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ;
 • AKCE 10 - oznámení skončení příslušnosti k českým právním přepisům – i když se jedná o akci u otevřeného PV, tak vzhledem k vypuštěným údajům po 1.4.2022 (nepovinné k vyplnění), musí být navázáno na datum skončení příslušnosti k ČPP, resp. na údaj „datum platnosti akce ke dni“, kde se u akce „Skončení příslušnosti k ČPP“ uvádí datum, od kterého skončení platí, takže pokud bude vyplněn údaj „datum platnosti akce ke dni“ >=1.4.2022, použije se ONZ_2022, v ostatních případech, kdy bude údaj „datum platnosti akce ke dni“ < 1.4.2022, použije se původní ONZ;

 

Nasazení nové služby ONZ 2022 verze 1.0 v testovacím prostředí bylo provedeno dne 10.1.2022.

Nasazení nové služby ONZ 2022 verze 1.1 v testovacím prostředí bylo provedeno dne 14.3.2022.

Nasazení nové služby ONZ 2022 verze 1.0 a verze 1.1 v ostrém prostředí bylo realizováno k 1.4.2022.

ONZ 2009

Datová věta platná pro období od 1.1.2009 do 31.3.2022