ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Datová věta


Struktury XML

(na této stránce jsou datové struktury  .xml, případně odkazy na další stránky) 

 

Datová věta obálky GovTalk

 

 

( <class> …, se doplní  podle  označení e-služeb na  TRA PVS, obsahuje i obálku pro ČSSZ )

  • ELDP09 <class>CSSZ_RELDP
  • POS      <class>CSSZ_POSTP
  • ONZ      <class>CSSZ_ONZ
  • OSVČ    <class>CSSZ_OSVC_PRE
  • PVPOJ   <class>CSSZ_PVPOJ
  • NEMPRI  <class>CSSZ_NEM_PRI

 

Od 20. 4. 2012 již není možné odesílat e - Podání na ČSSZ prostřednictvím transakční části PVS. ČSSZ přijímá pouze prostřednictvím VREP GovTalk obálku verze 2.

 

 

Datová věta obálky pro ČSSZ

 

Obálka (verze 1.2) pro ČSSZ se liší od obálky pro RELDP a obálky verze 1.1 takto:

-     jméno kořenového elementu 

-     atribut eType

-     „kratší“ namespace

 

<Message xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope" version="1.2"

eType=“ RELDP|PRIHL|OSVC|ONZ|ELDP09|OSVCxx|POSTP09|PVPOJxx|USRCERT|… (viz Přehled obálek ČSSZ a identifikátorů pro e-služby ČSSZ) “>

  <Header>

    <Signature xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64"> ..el.podpis..</Signature>

  <Vendor productName="" version="" />

</Header>

    <Body xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" encrypted="yes|no" contentEncoding="raw|gzip" dt:dt="bin.base64">..šifrovaná dat.věta ..

     </Body>

</Message>

 

*

 

Povolené verze Obálky ČSSZ:

 

Datové věty e-podání ELDP09, POS a ONZ budou přijímána pouze v obálce verze 1.2

 

 

v.1.0

v.1.1

v.1.2

response

N_response

Pozn.

 

 

 

 

 

 

 

RELDP

Ok

Ok

Ok

Pův.

 

 

PRIHL

 

Ok

Ok

Pův.

 

 

ONZ

Err

Err

Ok

 

Version 1.2

 

ELDP09

Err

Err

Ok

 

Version 1.2

 

POSTP09

Err

Err

Ok

 

Version 1.2

 

PVPOJ

PVPOJ10

Err

Err

Ok

 

Version 1.2

 

NEMPRI10

Err

Err

Ok

 

Version 1.2

 

*

 

 

Datová věta odpovědi (response) :

 

<Message version="1.2" eType="response" xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/envelope">

  <Header>

 <Signature Version="1.0" xmlns="http://www.cssz.cz/emp/timestamp">

  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

  <TimeStamp>

 <!--

 Casova znacka CSSZ: datum a cas jsou ve stejnem formatu a stejnem casovem pasmu

jako casova znacka PVS

  -->

  <date>20060808</date>

  <time>16:16:56</time>

  </TimeStamp>

  <SignatureValue>

  <!--

 Base64 kodovana data podpisu CSSZ celeho bloku Message

  -->

  </SignatureValue>

  </Signature>

  </Header>

 <Body>

  <!--

 ProcessingResult pouze pokud pri zpracovani podani doslo k chybe - cili jen u zamitnutych podani

  -->

  <ProcessingResult type="" version="1.0" result="OK|ERROR|WARNING" errMsg="" errNumber="0|" count="pocet formularu" countErr="pocet chyb" countWar="pocet varovani">

  <Error>

  <RaisedBy />

  <Number />

  <Type />

  <Text />

  </Error>

  <Details>

  <!--

 pro kazdy formular

  -->

  <Item sqnr="poradove cislo formulare z puvodniho podani" identifier="RC nebo VS nebo jiny identifikator" subtype="typ e-podani" period="rok resp. obdobi" result="OK|WARNING|ERROR" errMsg="text vsech chyb" errNum="cislo hlavni chyby" />

  </Details>

  </ProcessingResult>

  </Body>

  </Message

 

 

 

Přehled obálek ČSSZ a identifikátorů pro e-služby ČSSZ