ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Časopis Národní pojištění


Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.

Kontakty

Redakce časopisu Národní pojištění

Redaktorka: Mgr. Zdena Bočarovová

Adresa:
Ústředí ČSSZ - oddělení komunikace
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 257 062 884
E-mail: nar.pojisteni(a)cssz.cz

Předplatné

Distribuci časopisu zajišťuje a objednávky předplatného přijímá společnost BMSS-Start.
Objednávku můžete do BMMS-Start odeslat pomocí tohoto formuláře.

Jednotlivé výtisky časopisu můžete zakoupit v sídle distributora:

BMSS-Start, s. r. o.
Za Kovárnou 422/19,
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
tel.: 325 568 085, 734 485 513
e-mail: info@bmss.cz