ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

14 04/2021 Praha

Zvyšování ošetřovného

14. 04. 2021

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné, se v posledních dnech často ptají, zda dojde k jeho zvýšení ze současných 70% denního vyměřovacího základu na úroveň 80 % a za jakých podmínek by pak bylo toto zvýšení realizováno.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR skutečně schválila návrh zákona, kterým se zvyšuje ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu, a to od 1. 3. 2021. Jde o sněmovní tisk č. 1177. Návrh zákona byl postoupen Senátu dne 6. 4. 2021, kde se připravuje jeho projednání.

Zamýšlená změna se stane účinnou teprve po schválení Senátem, podpisu prezidenta ČR a vyhlášení ve sbírce zákonů, avšak Ti, kdo ošetřovné pobírají, nemusí mít strach, že by o navýšenou částku přišli.

Ošetřovné se standardně vyplácí v průběžných termínech dle doručených žádostí, prozatím ve výši 70 %, tak jak stanoví současná účinná právní úprava.

Pokud nabude účinnosti navrhovaná právní úprava, bude dle znění jejího přechodného ustanovení náležet ošetřovné v sazbě 80 % denního vyměřovacího základu i za kalendářní dny péče v období ode dne 1. 3. 2021 – tedy zpětně od tohoto data.

Ošetřovné, které by bylo vyplaceno za kalendářní dny v období od 1. 3. 2021 pouze ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, bude všem následně bez žádosti doplaceno a to v termínu, který navrhovaná právní úprava stanoví nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží – tedy podle současného návrhu by se ošetřovné za měsíc březen doplácelo v termínu do konce května 2021.