ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

1 06/2023 Praha

Začala červnová výplata důchodů po mimořádné valorizaci. Průměrný starobní důchod poprvé přesáhne 20 tisíc korun

1. 06. 2023

Všem vypláceným důchodům se v souladu se zákonem č. 71/2023 Sb. zvyšuje procentní výměra důchodu od červnové splátky 2023. Procentní výměry všech důchodů vzrostou o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je přetrvávající inflace. Navýšení Česká správa sociálního zabezpečení provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizací důchodů v červnu 2023 se starobní důchody zvýší v průměru o 755 Kč a průměrná výše starobního důchodu tak dosáhne 20 216 Kč.

Mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Všechny důchody tvoří základní výměra a procentní výměra. Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy, přesná částka pak je vždy pro období celého následujícího kalendářního roku stanovena nařízením vlády, proto se v rámci mimořádné valorizace nezvyšuje. Procentní výměra důchodu je individuální, závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. V rámci mimořádné valorizace vzroste procentní výměra o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč (resp. o dílčí pevnou částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění k úhrnu dob pojištění získaných v České republice a v cizině). Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu.

Navýšení procentní výměry o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč se týká i důchodů přiznaných v roce 2023 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023.

V případě souběhu více důchodů se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 2,3 % u každého důchodu samostatně. Při souběhu výplat více důchodů náleží zvýšení o pevnou částku 400 Kč pouze jednou,
a to k procentní výměře důchodu, jenž je vyplácen v plné výši, resp., jehož procentní výměra není krácena pro souběh výplat důchodů bez ohledu na to, zda je k tomuto důchodu vyplácena základní výměra.

Od červnové splátky 2023 se automaticky zvyšují také příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. (příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem) a podle zákona č. 357/2005 Sb. (příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za II. světové války). Oba příplatky se zvyšují o 11,5 %.

O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu jsou příjemci důchodu včas informováni oznámením, které je rozesíláno dle splatností jejich důchodu. Distribuce oznámení prostřednictvím datových schránek proběhla v termínu od 12. 5. do 31. 5. 2023, distribuce prostřednictvím České pošty probíhá od 29. 5. do 20. 6. 2023.