ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

15 11/2017 Praha

Za devět měsíců letošního roku udělily OSSZ lidem na neschopence 2 850 postihů

15. 11. 2017

Od ledna do září letošního roku zkontrolovali pověření pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) celkem 112 191 lidí na tzv. neschopence. K postihu za nedodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce došlo v 2 850 případech. Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (361).

Zkontrolován byl v průměru každý jedenáctý pojištěnec na tzv. neschopence. Sankci (postih) za nedodržování režimu představuje zkrácení nebo odejmutí nemocenského. Smyslem kontrol je především zajistit účelné čerpání nemocenského a dodržování zákonem stanovených pravidel.

Lidé, jimž lékař vystavil tzv. neschopenku, jsou zejména povinni dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou, prokázat se při kontrole průkazem totožnosti a dodržovat dobu vycházek, pokud jim je ošetřující lékař povolil. Vycházky mohou být povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně (v jednom či více časových úsecích), a to v době od 7 do 19 hodin.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců 1. 1. – 30. 9. 2017

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha

4 304

272

Jihočeský

5 259

76

Jihomoravský

13 471

275

Karlovarský

5 142

239

Královéhradecký

9 574

258

Liberecký

4 066

126

Moravskoslezský

14 871

317

Olomoucký

7 633

159

Pardubický

7 187

155

Plzeňský

12 116

361

Středočeský

11 249

156

Ústecký

8 263

198

Vysočina

5 012

110

Zlínský

4 044

148

Celkem ČR

112 191

2 850

Zdroj: ČSSZ

Údaje za stejné sledované období roku 2016 jsou k dispozici v naleznete zde.