ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

20 05/2021 Praha

Vyplňujete Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020? Služba ePortálu ČSSZ „Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok“ vám pomůže při jeho vyplnění

20. 05. 2021

Všem OSVČ se v návaznosti na prodloužený termín pro podání daňového přiznání blíží také termín podání Přehledu o příjmech a výdajích. Jeho zpracování OSVČ ulehčí Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok. Zatímco dříve ČSSZ posílala inventuru pohledávek pouze poštou a do datových schránek, už od roku 2014 mají klienti možnost do ní nahlédnout také elektronicky – prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Jen v minulém roce tuto službu využilo celkem 155 910 klientů. Nejvíce z nich pak v únoru 2020, kdy do ní nahlédlo 121 595 z nich.

Díky službě ePortálu ČSSZ Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok klient uvidí nejen výpis minimálních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění, ale i úhrn skutečně zaplacených záloh za vybraný kalendářní rok, a to včetně stavu pohledávek – tzv. inventuru pohledávek. Inventura pohledávek za kalendářní rok pomůže při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích za daný rok
a poslouží pro kontrolu stavu pohledávek. Dále obsahuje i informace o čísle účtu, na který byl zaslán
v posledních dvou letech případný přeplatek pojistného.

Inventura pohledávek se však nevytvoří OSVČ, které buď nepodaly Přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok, anebo jim nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné.

OSVČ při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích často chybují. Chybám přitom podle odborníků ČSSZ mohou předcházet právě pečlivým prostudováním Inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok. Jednou z nejčastějších chyb při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích je špatné uvedení úhrnu zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. Častou chybou je také uvedení nesprávného počtu měsíců výkonu činnosti v případě, že ji nevykonávaly po celý rok, nebo uvedení nesprávného počtu měsíců, v nichž chtějí být považovány za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Jak zjistit stav inventury pohledávek online?

Stačí se přihlásit do ePortálu ČSSZ a získáte přístup k Inventuře pohledávek OSVČ. Informace
o možnostech přihlášení do ePortálu ČSSZ najdete na webu ČSSZ nebo přímo na ePortálu ČSSZ.

Po přihlášení do ePortálu ČSSZ vyhledáte službu Inventura pohledávek pro OSVČ za kalendářní rok pod záložkou Online služby v kategorii Pro pojištěnce. Po spuštění služby je nutné vybrat zobrazení Inventury pohledávek za rok 2020.

Detailní informace včetně návodu, jak správně vyplnit Přehled o příjmech a výdajích přes ePortál ČSSZ, naleznete na webu ČSSZ.