ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

30 07/2020 Praha

Vstup do budov ČSSZ je možný pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest

30. 07. 2020

V souvislosti s rozvolněním plošných opatření dochází k nárůstu počtu nakažených v rámci nově vzniklých lokálních ohnisek napříč regiony ČR. Proto je třeba s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců a klientů přijmout odpovídající opatření, která mají sloužit k minimalizaci rizika nákazy.

Nad rámec opatření přijímaných jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi nebo orgány krizového řízení pro jednotlivé kraje/okresy, platí s účinností od 28. 7. 2020 v ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno tato preventivní protiepidemická opatření:

  1. veřejnost je povinna při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno za účelem návštěv a jednání nosit v budovách ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách).
  2. veřejnost je povinna si při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno dezinfikovat ruce, dezinfekční prostředky jsou u vstupu připraveny.

Současně je třeba nadále sledovat opatření přijímaná jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi či orgány krizového řízení a v případě, že pro některý region/oblast platí přísnější opatření, je nezbytné je striktně dodržovat.

Vyzýváme klienty, aby komunikovali primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Všechny požadavky s výjimkou sepsání žádosti o důchod lze vyřešit bez osobní přítomnosti.

 

Aktualita ke čtení a stažení ve formátu PDF (PDF 88,81 kB)