ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

26 02/2021 Praha

Vstup do budov ČSSZ je možný pouze s respirátorem třídy FFP2 a KN95 nebo s chirurgickou rouškou

26. 02. 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemie covidu-19 a s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců a klientů je třeba přijmout odpovídající opatření, která mají sloužit k minimalizaci rizika nákazy. Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 25. 2. 2021 povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které splňují technické podmínky a požadavky dle příslušné normy.

Oznamujeme, že s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí v ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno tato preventivní protiepidemická opatření:

  1. Veřejnost je povinna při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno za účelem návštěv a jednání nosit v budovách ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor třídy FFP2, KN95 nebo chirurgickou roušku), které brání šíření kapének ve společných prostorách.
  2. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátoru třídy FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky) platí také na veřejně přístupných místech v okolí budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
  3. Veřejnost je povinna si při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno dezinfikovat ruce, dezinfekční prostředky jsou u vstupu připraveny.

Současně je třeba nadále sledovat opatření přijímaná jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi či orgány krizového řízení a v případě, že pro některý region/oblast platí přísnější opatření, je nezbytné je striktně dodržovat.

Vyzýváme klienty, aby komunikovali primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Všechny požadavky s výjimkou sepsání žádosti o důchod lze vyřešit bez osobní přítomnosti.

Tiskopisy a další důležité dokumenty vč. tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je také možné odevzdat mimo úřední hodiny do schránky umístěné u vchodu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno a v úředních hodinách do podatelny.