ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 12/2020 Praha

Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

4. 12. 2020

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců.

Česká správa sociálního zabezpečení každý měsíc vyplácí 3,5 milionu důchodů. Ty jsou vypláceny osobám, které splnily potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění a další podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění. Výše důchodu se pak odvíjí mimo jiné od délky doby pojištění
a výše příjmů (vyměřovacích základů) pojištěnce.

Valorizace důchodů vychází z nařízení vlády č. 381/2020 Sb., podle kterého jsou od lednových splátek důchody zvyšovány. Na zvýšení důchodu od splátky po 31. 12. 2020 má nárok každý, jemuž byl důchod přiznán od data před 1. 1. 2021.

Z čeho se skládá důchod

Důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr.

Co je to základní výměra důchodu

Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku.

Co je to procentní výměra důchodu

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

O kolik se důchody zvýší od lednové splátky v roce 2021

Základní výměra se zvýší o 60 Kč ze současných 3 490 Kč nově na 3 550 Kč měsíčně. Procentní výměra se zvýší o 7,1 % vyplácené procentní výměry. Zvýšení důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky od lednové splátky důchodu 2021, klienti tedy nemusí o zvýšení žádat.

Průměrný starobní důchod by mohl od ledna 2021 činit 15 336 Kč měsíčně. Díky valorizaci tedy dojde k jeho zvýšení přibližně o 839 Kč.

Vývoj valorizace důchodů 

Rok

Zvýšení základní výměry

Zvýšení procentní výměry

2021

60 Kč

7,1 %

2020

220 Kč

5,2 % + 151 Kč

2019

570 Kč

3,4 %

2018

150 Kč

3,5 %

2017

110 Kč

2,2 %

2016

40 Kč

0 % – nedošlo ke zvýšení

2015

60 Kč

1,6 %

 

Od lednové splátky 2021 budou zvýšeny i tzv. dílčí důchody

Od ledna 2021 budou zvýšeny rovněž tzv. dílčí důchody, které byly přiznány podle tzv. koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 7,1 %, základní výměra se zvýší o poměrnou část z 60 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Příklad valorizace tzv. sólo vypláceného důchodu

Je-li letos např. starobní důchod vyplácen ve výši 16 096 Kč měsíčně, tvoří ho základní výměra
3 490 Kč a procentní výměra 12 606 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2021 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra se zvýší o 7,1 %, tj. o 896 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Od lednové splátky 2021 bude výše tohoto důchodu činit 17 052 Kč měsíčně, tj. důchod se celkově zvýší o 956 Kč.

Je-li invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně vyplácen například ve výši 8 216 Kč měsíčně, tvoří ho základní výměra 3 490 Kč a procentní výměra 4 726 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2021 se základní výměra tohoto důchodu zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra se zvýší o 7,1 %, tj. o 336 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Od lednové splátky 2021 bude výše tohoto důchodu činit 8 612 Kč měsíčně, tj. důchod se celkově zvýší o 396 Kč.

Zvýšení v případě souběhu důchodů

Je-li souběžně vyplácen přímý a pozůstalostní důchod, zvyšuje se procentní výměra každého důchodu o 7,1 % své hodnoty, která náleží ke dni zvýšení. Základní výměra náleží při souběhu důchodů pouze jednou a bude zvýšena o 60 Kč.

Příklad souběhu výplaty důchodu starobního a vdovského

V prosinci 2020 se vyplácí ve výši:

Od lednové splátky 2021 se zvýší takto:

důchod starobní

procentní výměra 13 301 Kč

důchod starobní

procentní výměra na 14 246 Kč

(13 301 + 7,1 %, tj. 945)

základní výměra 3 490 Kč

základní výměra na 3 550 Kč

(3 490 + 60)

důchod vdovský

procentní výměra 2 525 Kč

důchod vdovský

procentní výměra na 2 705 Kč

(2 525 + 7,1 %, tj. 180)

CELKEM

19 316 Kč

CELKEM

20 501 Kč

 

Zvyšují se také příplatky k důchodům

Od lednové splátky 2021 budou automatizovaně zvýšeny v souladu s nařízením vlády č. 382/2020 Sb. i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 7,1 % částky příplatku náležející ke dni zvýšení.

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, se od ledna 2021 nezvyšuje.