ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

4 04/2023 Praha

V letošním roce svátky mírně posunou výplatní termíny důchodů

4. 04. 2023

Některé termíny splátek všech druhů důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky. Blížící se velikonoční svátky zasáhnou do výplatních termínů důchodů a to ve třech případech.

Letošní velikonoční svátky mírně posunou termíny výplat starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Důchody, které mají stanovený výplatní termín na čtvrtek (6. dubna 2023), budou vyplaceny s předstihem, a to 5. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na sobotu
(8. dubna 2023)
, budou také vyplaceny o pár dní dříve, a to 6. dubna. Výplatní termín důchodu stanovený na Velikonoční pondělí (10. dubna 2023) připadne na úterý 11. dubna.

Seznam všech letošních přesunů výplatních termínů důchodů naleznete níže:

Důchody s výplatním termínem:

Budou vyplaceny:

6. dubna 2023

5. dubna 2023

8. dubna 2023

6. dubna 2023

10. dubna 2023

11. dubna 2023

8. května 2023

9. května 2023

6. července 2023

4. července 2023

16. listopadu 2023

15. listopadu 2023

18. listopadu 2023

16. listopadu 2023

22. prosince 2023

21. prosince 2023

24. prosince 2023

22. prosince 2023

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.