ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

20 06/2014 Praha

V červnu 2014 eviduje ČSSZ 920 sto a víceletých občanů

20. 06. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatila v červnu letošního roku důchod 920 seniorům, kteří se narodili v letech 1905 až 1914. Převažují mezi nimi tradičně ženy, kterých je 774, mužů je 146.

Dvě nejstarší ženy, kterým ČSSZ vyplácí důchod, se narodily v roce 1905. Jedna žije v Plzeňském a druhá ve Zlínském kraji. Dva nejstarší muži žijí v Praze a v Jihomoravském kraji a narodili se v roce 1908. V současné době žije nejvíc sto a víceletých lidí v Praze – 161 a v Jihomoravském kraji – 126, naopak nejméně – 17 v kraji Karlovarském.

Důchodců s ročníkem narození 1914 eviduje ČSSZ v červnu letošního roku 405. I mezi nimi je převaha žen, kterých je 341, mužů je 64. U příležitosti stých narozenin obdrží senioři rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové. Rozhodnutí o zvýšení důchodu a blahopřejný dopis předávají jubilantům zástupci okresní správy sociálního zabezpečení.

Počet sto a víceletých starobních důchodců podle kraje

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

28

133

161

Středočeský kraj

10

84

94

Jihočeský kraj

5

43

48

Plzeňský kraj

1

37

38

Karlovarský kraj

5

12

17

Ústecký kraj

6

41

47

Liberecký kraj

9

37

46

Královéhradecký kraj

13

32

45

Pardubický kraj

13

36

49

Kraj Vysočina

7

38

45

Jihomoravský kraj

20

106

126

Olomoucký kraj

11

52

63

Zlínský kraj

7

49

56

Moravskoslezský kraj

11

74

85

Celkem

146

774

920

Počet sto a víceletých starobních důchodců podle ročníku narození

Ročník

narození

Muži

Ženy

Celkem

1905

---

2

2

1906

---

---

---

1907

---

2

2

1908

2

5

7

1909

1

8

9

1910

4

38

42

1911

9

64

73

1912

27

145

172

1913

39

169

208

1914

64

341

405

Celkem

146

774

920