ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

19 02/2021 Praha

Uzavření škol na základě usnesení vlády

19. 02. 2021

Uzavření škol na základě usnesení vlády o nouzovém stavu od 15. února 2021 trvá, podmínky pro poskytování ošetřovného zůstávají stejné.

Vláda na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2. Trvat bude od 15. února do 28. února 2021.

Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila dosavadní opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se tedy ohledně poskytování ošetřovného nic nemění.

Provoz škol zůstává ve stejném režimu jako doposud, pokračuje uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky.

Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po Novém roce dosud nevrátili, již žádali o ošetřovné za měsíc leden a budou moci standardním způsobem žádat o ošetřovné také po skončení měsíce února. Používají stále stejné číslo žádosti, které jim bylo vygenerováno pro jejich první žádost.

Jak postupuje zaměstnavatel?
Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“). 

Kdy předat zaměstnavateli Žádost o ošetřovné za měsíc únor?
Žádost o ošetřovné za měsíc únor předá zaměstnanec zaměstnavateli po skončení uzavření škol nebo po skončení měsíce února.