ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

1 04/2022 Praha

Úprava tiskopisu ONZ od 1. dubna 2022: údaje pro potřeby Úřadů práce

1. 04. 2022

ČSSZ připomíná, že od 1. dubna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022). Důvodem úpravy formuláře je nově sběr údajů pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání. Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později. Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022.

K úpravě dochází na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelizuje se seznam údajů, které správa sociálního zabezpečení vede v registru pojištěnců právě o ty, které bude využívat Úřad práce ČR.

Nový blok údajů bude Úřadu práce ČR sloužit pro účely podpory v nezaměstnanosti, nebude tedy nutné vůči němu zvlášť dokládat řadu skutečností. Více informací k této problematice poskytne ÚP ČR, včetně případných odpovědí na věcné dotazy ohledně vyplnění nového oddílu formuláře Oznámení
o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání
.

Podávání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání je pro zaměstnavatele povinně elektronické. Formulář na ePortálu ČSSZ (definice datové věty) zohledňuje fakt, že nové údaje je nutné zasílat u případů, kdy datum skončení zaměstnání je po 31. 3. 2022.