ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

3 02/2020 Praha

TZ MPSV: Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie

3. 02. 2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020 Evropsku unii, a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě.

Tato dohoda zajišťuje, že až do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Více se dočtete v tiskové zprávě MPSV.