ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

28 05/2020 Praha

Trvalé uzavření pokladen OSSZ od 1. 6. 2020

28. 05. 2020

Od 1. 6. 2020 dochází k TRVALÉMU UZAVŘENÍ POKLADEN JEDNOTLIVÝCH OSSZ

Od 1. 6. 2020 dochází k TRVALÉMU UZAVŘENÍ POKLADEN JEDNOTLIVÝCH OSSZ, a to na základě zákona č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb (ČNB).