ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

4 03/2024 Praha

Slovensko-český poradenský den k důchodům v Trenčíně

4. 03. 2024

Blíží se váš důchodový věk a pracovali jste nebo stále pracujete na Slovensku i v České republice? Pak je vám určena naše pozvánka do Trenčína, kde slovenská Sociálna poisťovňa (SP) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pořádají již sedmnáctý společný poradenský den k důchodům. Odborníci z obou institucí vám zodpovědí veškeré dotazy k vaší konkrétní situaci ve čtvrtek 18. dubna 2024 na pobočce Sociálnej poisťovny v Trenčíně.

Cílem poradenského dne je poskytnout osobní konzultaci lidem, kteří získali doby důchodového pojištění jak v České republice, tak i na Slovensku. Na jednom místě se mohou od erudovaných specialistů z obou institucí dozvědět, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují, jakým způsobem se důchod z ČR na Slovensko a naopak vyplácí a řadu dalších důležitých informací.

Místo a čas konání poradenského dne:

  • pobočka Sociálnej poisťovne, Jilemnického 3760, Trenčín,
  • čtvrtek 18. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.

Na konzultaci je nutné se předem objednat, a to

telefonicky: +421 906 171 635 nebo e-mailem: prihlasovanie@socpoist.sk.

Zájemci budou ke konzultaci potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas. Doporučujeme si s sebou vzít také doklady o svém důchodovém pojištění, korespondenci s oběma institucemi, případně další související dokumenty. Poradenství je poskytováno bezplatně.

Skutečnost, že se po rozdělení ČSFR staly Česko i Slovensko od ledna 1993 samostatnými státy, měla dopad také do důchodové oblasti. Přiznávání všech druhů důchodů za dobu odpracovanou ve společném státě má svá specifická pravidla, která jsou zakotvena ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro občany s pracovní historií z období společné federace je proto poradenský den ideální příležitostí, jak získat relevantní informace, mj. i o tom, jak se jim doby pojištění získané do 31. 12. 1992 pro důchod započítají.

Poradenské dny (PDF 7,53 MB) k „česko-slovenským“ důchodům se konají dvakrát ročně již od roku 2014, střídavě na území Slovenské a České republiky. Setkávají se vždy s velkým zájmem, protože klienti zde získají ucelené informace o svých důchodových nárocích a odpovědi na vše, co je v souvislosti s jejich důchodem zajímá.