ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

19 06/2023 Praha

Situaci v oblasti vyřizování žádostí o důchod se daří stabilizovat

19. 06. 2023

Díky nadstandardním výkonům zaměstnanců ČSSZ se daří zpracovávat enormní množství žádostí a vše směřuje k úspěšnému splnění cíle ČSSZ zpracovat do konce června žádosti, u kterých doba řízení překračuje zákonem stanovenou lhůtu.

Zatímco k 15. 5. se v pásmu nad 90 dnů nacházelo 22,4 tisíce žádostí o starobní důchod (z toho
18 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod), k 16. 6. se v pásmu nad 90 dnů nachází 12,5 tisíce žádostí o starobní důchod (z toho 6 325 žádostí o předčasný starobní důchod).

V období od 1. 6. do 13. 6. 2023 bylo zpracováno celkem 17,5 tisíce žádostí, což znamená
v průměru 1 952 případů denně. K polovině června tak zůstalo po zákonné lhůtě 90 dnů v oblasti vnitrostátních důchodů aktuálně nezpracováno 2 012 řádných starobních důchodů, 6 325 předčasných starobních důchodů, 1 896 vdovských/vdoveckých důchodů, 2 141 invalidních důchodů a 143 sirotčích důchodů. Pokud během následujících pracovních dnů zbývajících do konce června nenastanou žádné nepředvídatelné překážky a zaměstnanci zpracují alespoň cca 1 600 případů denně, podaří se do konce června zpracovat přibližně 20 tisíc případů a celou situaci tak stabilizovat. A to i přes enormní množství žádostí z posledního čtvrtletí roku 2022, kdy téměř 97 tisíc podaných žádostí o důchod znamenalo dvojnásobek oproti stejnému období roku 2021.

Taktéž pokračuje i v letošním roce sepisování žádostí o předčasný starobní důchod, kde klient v roce 2022 nárok na důchod uplatnil, ale žádost o důchod sepisuje až během roku 2023. Kvůli tomu je nadále sepisováno více žádostí o důchod, než bylo běžné. Za leden až květen bylo v roce 2022 na OSSZ sepsáno 94 891 žádostí, za leden až květen v roce 2023 pak 105 727 žádostí, z toho
49 463 žádostí o předčasný starobní důchod.

Další okolnosti jsou uvedeny v dubnové tiskové zprávě: Aktuální situace v oblasti vyřizování důchodů.