ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

14 11/2014 Praha

Příplatky k důchodu nejen za křivdy způsobené komunistickým režimem vyplácí ČSSZ již deset let

14. 11. 2014

Kromě pojistného na sociální zabezpečení, důchodů a nemocenského pojištění patří do působnosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) také agenda odškodnění. Jde o odškodnění účastníků národního boje za osvobození Československa v letech 1939–1945, politických vězňů z období komunistického režimu v letech 1948–1989 a některých pozůstalých osob po nich. Nároky na odškodnění podle zvláštních právních předpisů jsou vypláceny jako příplatek k důchodu, zvláštní příspěvek k důchodu nebo jednorázová peněžitá částka osobám, které splnily zákonné podmínky. ČSSZ od roku 2004 dosud (do 30. 9. 2014) na těchto dávkách vyplatila 7,96 miliard Kč.

Agenda odškodnění za odbojovou činnost za války a za některé křivdy způsobené komunistickým režimem zahrnuje:

  • příplatek k důchodu pro účastníky odboje za I. a II. světové války a některé pozůstalé po nich. Kromě toho účastníkům odboje za světových válek, některým osobám pronásledovaným komunistickým režimem a některým pozůstalým po těchto zmíněných osobách náleží rovněž zvláštní příspěvek k důchodu. Nárok na obě dávky zakotvuje zákon č. 357/2005 Sb.;
  • příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten náleží politickým vězňům z doby komunistického režimu a některým pozůstalým po nich. Politickým vězněm je osoba, která byla odsouzena a vykonala trest odnětí svobody nebo vazbu pro trestný čin, za který byla rehabilitována. Příplatek náleží také některým pozůstalým po osobách, které zemřely násilnou smrtí při pokusu o překročení československých státních hranic;
  • nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky pro osoby, které nesplňují podmínky pro poskytování příplatku nebo zvláštního příspěvku k důchodu jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění. Tento nárok upravuje zákon č. 108/2009 Sb.;
  • podle zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu účinného od 17. 11. 2011 mohou osoby, kterým bylo Ministerstvem obrany vydáno osvědčení, požádat o zvýšení procentní výměry důchodu, pokud jejich důchod nedosahuje minimální výše uvedené v tomto zákoně.

Vyplácené příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a příplatky k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. budou stejně jako všechny druhy důchodů od lednové splátky 2015 valorizovány. Zvýší se o 1,6 % celkové částky příplatku.

K 30. září 2014 byl příplatek k důchodu podle nařízení vlády 622/2004 Sb. vyplácen 5 434 osobám, příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. 8 850 osobám a zvláštní příspěvek k důchodu 17 174 osobám. Jednorázová peněžní částka byla za dobu účinnosti zákona č. 108/2009 Sb. vyplacena 239 osobám. Do oblasti odškodňování, které prováděla ČSSZ v minulých letech, patřilo také poskytování jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, dalším účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových či náboženských důvodů soustředěným do vojenských pracovních táborů, lidem, kteří se z těchto důvodů ukrývali, a osobám odvlečeným do SSSR nebo do táborů (gulagů), které SSSR zřídil v jiných státech.

Více informací k agendě odškodnění je k dispozici na www.cssz.cz/cz/odskodneni/.