ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

9 11/2022 Praha

Přechod klientů Equa bank do Raiffeisenbank se výplaty důchodů, nepojistných sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti nijak nedotkne

9. 11. 2022

Dne 14. listopadu 2022 dojde k automatickému přechodu klientů Equa bank do Raiffeisenbank. Od tohoto data mohou klienti Equa bank začít používat nový kód banky 5500. Všechny trvalé příkazy i SIPO převede banka do nového bankovnictví. Klienti se tedy nemusí obávat, že přijdou o tuzemské platby a inkasa v CZK směrovaná na původní kód banky 6100, který bude navíc souběžně platný po dobu následujících 6 měsíců, tj. do 15. 5. 2023. Od 14. 11. 2022 budou čekat na původní klienty Equa bank produkty i finance v mobilním nebo internetovém bankovnictví Raiffeisenbank. Všechny potřebné informace obdrží e-mailem a banka jim v případě potřeby se změnami pomůže.

Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce ČR zajistí banka výplatu důchodů, nepojistných sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti či příspěvků vyplácených zaměstnavatelům tak, aby změna neměla dopad na klienty a nemuseli do 15. 5. 2023 u zmíněných institucí žádat o změnu účtu. Automaticky proběhne i změna bankovního spojení pro zasílání odvodů pojistného či záloh na pojistné na sociální zabezpečení a stejně tak vrácení případného přeplatku.

„Prosíme klienty, aby v souvislosti s novým kódem banky a s tím související změnou bankovního spojení pro výplatu důchodů a dávek nepodnikali žádné kroky. O změnu se postaráme za ně a dávky jim budou chodit bez přerušení”, říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

„Je pro nás důležité, aby každá takto zásadní změna neměla negativní dopad na naše klienty, a proto oceňuji efektivní komunikaci se zástupci Raiffeisenbank a zajištění plynulého přechodu účtů, a to bez nutnosti jakékoliv aktivity ze strany našich klientů,“ doplňuje František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

„S vedením banky jsme v úzkém spojení a klienti se nemusí obávat toho, že by jim peníze přestaly od 14. listopadu 2022 chodit. Úřad práce ČR je bude nadále posílat na účet, který je uveden v konkrétní žádosti a s Raiffeisenbank jedná o postupu přesměrování tak, aby vše bylo zajištěno do 15. 5. 2023 a klienti nemuseli žádat o změnu účtů. Pokud přesto budou mít jakékoli pochybnosti, mohou se obracet na příslušné kontaktní pracoviště, které jim dávku nebo podporu v nezaměstnanosti vyplácí,“ uvádí generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

V případě, že se příjemce některé z nepojistných sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, v případě zaměstnavatelů pak příspěvku na podporu zaměstnávání, rozhodne změnit číslo účtu, může využít formulář pro hlášení změn, který je k dispozici na portále MPSV a webových stránkách ÚP ČR. Podle platné legislativy je příjemce nepojistné sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, v případě zaměstnavatelů pak příspěvku na podporu zaměstnávání, povinen písemně ohlásit do 8 dnů příslušnému úřadu změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na nepojistné sociální dávky, příspěvky a podpory, jejich výši a výplatu. Do nových žádostí o dávky/příspěvky doporučuje ÚP ČR uvádět od 14. 11. 2022 už nové číslo bankovního účtu u Raiffeisenbank.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).